Rachunkowość budżetowa dla Straży Pożarnej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Rachunkowość budżetowa dla Straży Pożarnej

25 10 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Adresaci

Grupą docelową spotkania warsztatowego są główni księgowi oraz pracownicy pionu finansów Państwowej Straży Pożarnej i innych służbach mundurowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy głównych księgowych oraz pracowników merytorycznych jednostek Państwowej Straży Pożarnej w zakresie polityki finansów ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych, w tym zaciąganie zobowiązań i przekroczenie uprawnień.

Program szkolenia

1. Polityka rachunkowości jako ważny element realizowania zasad finansowych w jednostce:
a) podstawa prawna,
b) rola kierownika jednostki a głównego księgowego,
c) istotne aspekty przy tworzeniu polityki rachunkowości,
d) najczęściej popełniane błędy,
e) ochrona danych ksiąg rachunkowych – jak zabezpieczyć księgi rachunkowe przed utratą danych.

2. Zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków oraz plan finansowy:
a) jak nie doprowadzić do przekroczenia uprawnień głównego księgowego,
b) rola merytoryczna a prawne zaangażowanie świadczeń pieniężnych, równoważników, oraz płac i uposażeń,
c) dyscyplina finansów,
d) transakcje handlowe a terminy płatności przy zaciąganiu zobowiązań (powstanie ryzyka).

3. Główny Księgowy Państwowej Straży Pożarnej a kontrola wstępna dokumentów w świetle ustawy o finansach publicznych.

4. Etapy kontroli dokumentów księgowych i ich kolejność postępowania.

5. Rola i znaczenie podpisu merytorycznego a odpowiedzialność kierownika jednostki.

6. Kompletowanie dokumentów księgowych i ich opis. Przyjęcie do magazynu – najczęstsze popełniane błędy. Ewidencja i dekretacja dokumentów.

7. Środki trwałe w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości:
a) definicja środków trwałych,
b) kiedy remont a kiedy inwestycja? – przykłady i ich omówienie,
c) najczęściej popełniane błędy.

8. Delegacje służbowe – na co powinien zwrócić uwagę kierownik jednostki delegując pracownika/funkcjonariusza w podróż służbową.

9. Zabezpieczenie gotówki na działania operacyjne – praktyczne rozwiązania do stosowania w jednostce:
a) podstawa prawna udzielania zaliczek gotówkowych,
b) pogotowie kasowe.

10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania. – omówienie praktycznych aspektów podczas stosowania przy realizacji zadań.

11. Przygotowanie dokumentów do zamknięcia ksiąg rachunkowych – omówienie podstawowych elementów zamknięcia roku.

12. Panel Dyskusyjny.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

25 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję