Rachunkowość Ośrodków Pomocy Społecznej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Rachunkowość Ośrodków Pomocy Społecznej

06 03 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze tych szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), również po zmianach przepisów w tym zakresie. W ramach szkolenia uczestnicy uporządkują i uzupełnią wiedzę w zakresie rachunkowego funkcjonowania jednostki, w tym szczególnie zasad dotyczących należności alimentacyjnych, ewidencji wpłat komorniczych, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń itp. Ponadto poznają istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania polityki rachunkowości jako jednego z podstawowych dokumentów jednostki. Uczestnicy będą mieli okazję zweryfikować czy prawidłowo sporządzają sprawozdania.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w ośrodkach pomocy społecznej.

Program szkolenia

1. Ewidencja należności i dochodów w OPS, w tym m.in.:
a) przypisy i odpisy, dochody nieprzypisane,
b) nadpłaty,
c) zaległości,
d) odraczanie terminu płatności,
e) rozłożenie na raty,
f) umorzenia,
g) przedawnienia
h) należności sporne.

2. Zasady dotyczące należności alimentacyjnych, ewidencja wpłat komorniczych, odniesienia do sprawozdawczości budżetowej.

3. Rozliczanie i ewidencja zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

4. Naliczanie i ewidencja odsetek od należności.

5. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.

6. Ewidencja wydatków, w tym min.:
a) wydatki remontowe i inwestycyjne,
b) zobowiązania a zaangażowanie,
c) wydatki niewygasające.

7. Problemy ewidencji kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych.

8. Konta pozabilansowe – zmiany.

9. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych po zmianach prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, amortyzacja, likwidacja.

10. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: faktura proforma, kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia.

11. Ewidencja wyniku finansowego.

12. Fundusz jednostki po zmianach.

13. Zasady sporządzania sprawozdawczości finansowej, w tym m.in.
a) zdarzenia na przełomie roku i po dniu bilansowym,
b) zmiany w sprawozdaniach finansowych,
c) wyłączenia wzajemnych rozliczeń.

14. Sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

06 03 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję