Rachunkowość zarządcza i controlling w służbie zdrowia (SPZOZ i NZOZ)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Rachunkowość zarządcza i controlling w służbie zdrowia (SPZOZ i NZOZ)

14 05 2019 - 15 05 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,
Prowadzący

dr Jacek Kalinowski – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz zastępca Kwestora UŁ. Specjalizuje się w problematyce integracji rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej, zarządzania kosztami projektów długoterminowych oraz rachunkowości międzynarodowej. Prezes i współwłaściciel Biura Usług Rachunkowych i Doradztwa „Finansus” Sp. J. Konsultant odpowiedzialny za projektowanie systemów wielozadaniowego rachunku kosztów oraz systemów budżetowania dla średnich i dużych firm w Rafib Sp. z o.o. Stypendysta University of Texas at Austin, USA. Egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Polsce – autor pytań z przedmiotu „Rachunkowość finansowa cz. II”. Ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości, działającego przy Ministerstwie Finansów (Departament Rachunkowości). W ramach tej działalności autor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” (2006 r.), jego dwóch aktualizacji (2009 r. i 2018 r.) oraz projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska” (2012 r.) i jego aktualizacji (2018 r.). Jest również członkiem Rady Dyrektorów Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji MUCI, pełni ponadto wiele innych funkcji w swoim otoczeniu społecznym i gospodarczym. Opublikował trzy autorskie monografie („Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”, „Zarządzanie kosztami kontraktów długoterminowych” oraz „Kontrakty długoterminowe w praktyce”), ponadto jest współautorem kolejnych dziesięciu publikacji zwartych oraz ponad 70. artykułów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w zakres wiedzy dotyczącej najważniejszych koncepcji i metod rachunkowości zarządczej oraz przekazanie umiejętności ich zastosowania w praktyce w kontekście specyfiki działalności szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek wykonujących usługi medyczne. Uczestnicy szkolenia poznają zasady kalkulacji kosztów procedur medycznych, kosztów leków (produktów leczniczych), kosztów pobytu w oddziale szpitalnym oraz kosztów innych świadczeń towarzyszących.
Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatu obejmującego:
• Część teoretyczną (wykłady),
• Część praktyczną w postaci ćwiczeń i zadań rozwiązywanych wspólnie na zajęciach.

Poziom szkolenia

Warsztat prowadzony jest na poziomie średniozaawansowanym, uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę o metodach i narzędziach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu.

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy szpitali, Główni Księgowi/Dyr. Finansowi, kierownicy, specjaliści działów controllingu, budżetowania, analiz, działów finansowo-księgowych oraz zarządzania kosztami i przychodami, jak również pozostała kadra menedżerska reprezentująca służbę zdrowia.

Program

1. Wprowadzenie.

2. Specyfika zarządzania kosztami w służbie zdrowia:
a) procedura medyczna jako podstawowy nośnik kosztów,
b) koszty pracy ludzkiej,
c) ewidencja procedur medycznych,
d) koszty sprzętu medycznego o istotnej wartości początkowej,
e) regulacje prawne dotyczące zarządzania kosztami w służbie zdrowia – rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

3. Kwalifikacja kosztów dla celów zarządzania:
a) koszty w układzie według rodzaju,
b) koszty według miejsc powstawania,
c) koszty w układzie przedmiotowym,
d) kwalifikacja kosztów według zakresów działalności,
e) kwalifikacja kosztów ze względu na zmiany rozmiarów działalności.

4. Wybrane problemy dotyczące specyfiki kosztów w służbie zdrowia:
a) koszty materiałowe, amortyzacji aparatury, osobowe,
b) koszty darów i leczniczych środków technicznych z centralnej dystrybucji,
c) koszty remontów i wymiany części aparatów i urządzeń,
d) koszty alokowane z innych ośrodków kosztów na ośrodki, w których wykonywane są procedury medyczne,
e) koszty ogólnego zarządu.

5. Metody kalkulacji kosztów wytworzenia procedur medycznych w zakładzie opieki zdrowotnej:
a) kalkulacja podziałowa prosta,
b) kalkulacja podziałowa ze współczynnikami,
c) kalkulacja doliczeniowa zleceniowa,
d) kalkulacja metodą ABC (Activity Based Costing),
e) kalkulacja fazowa,
f) kalkulacja przy działalności sprzężonej.

6. Wybrane problemy praktyczne dotyczące kalkulacji kosztów wytworzenia procedur medycznych:
a) materiały i sprzęt pochodzące z darów oraz dawnych zapasów,
b) koszty pracy ludzkiej,
c) kalkulacja kosztów procedur wymagających użycia szczególnie drogich materiałów lub sprzętu medycznego,
d) amortyzacja aparatury medycznej – czy i jak uwzględniać w kosztach normatywnych?
e) koszty normatywne – ich specyfika i kluczowe znaczenie w kalkulacji kosztów procedur,
f) koszty ośrodków kosztów (poziom i struktura) – wpływ na jakość danych o kosztach jednostkowych procedur,
g) obliczenie jednostkowego kosztu procedury medycznej (wg rozporządzenia),
h) tworzenie odmian procedur ze względu na różnice w technologii wykonania,
i) problemy z drogim, jednorazowym sprzętem medycznym,
j) czas trwania procedury a czas pracy osób wykonujących usługi medyczne,
k) jednoznaczna identyfikacja materiałów i sprzętu medycznego problem „na styku” wykonawca – gospodarka materiałowa,
l) ustalanie kosztów farmakoterapii oraz kosztów osobodni opieki.

7. Wewnętrzne centra odpowiedzialności i ich wpływ na zarządzanie jednostką.

8. System wewnętrznych cen transferowych jako narzędzie zarządzania centrami odpowiedzialności (centra zysku, centra kosztów, itd.).

9. Pomiar, grupowanie i rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych:
a) metoda bezpośrednia, stopniowa, kolejnych przybliżeń (iteracyjna), algebraiczna,
b) materiały i sprzęt nie biorące bezpośredniego udziału w procesie świadczenia usług medycznych.

10. Wielozadaniowy rachunek kosztów zorientowany na zarządzanie kosztami w służbie zdrowia:
a) wykorzystanie elementów tradycyjnych modeli rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych oraz rachunek kosztów zmiennych),
b) nowoczesne metody zarządzania kosztami (rachunek kosztów działań, kaizen costing, lean accounting).

11. Budżetowanie jako podstawowy element zarządzania kosztami w służbie zdrowia:
a) co to jest budżetowanie?
b) jakie jest powiązanie innych elementów systemu zarządzania z budżetowaniem?
c) jakie korzyści i jakie zagrożenia przynosi wdrożenie systemu budżetowania?
d) współpraca z jednostkami wewnętrznymi (kliniki, oddziały, itd.) w procesie budżetowania i jej wpływ na efektywność zarządzania w służbie zdrowia,
e) rola odpowiedzialności kierowników różnych szczebli zarządzania w procesie budżetowania,
f) funkcje budżetu,
g) planowanie, wdrażanie i kontrola budżetowa,
h) rodzaje budżetów oraz metody budżetowania,
i) częstotliwość sporządzania budżetów, okresy budżetowe,
j) schemat i harmonogram sporządzania budżetu,
k) etapy procesu budżetowania i instrukcja budżetowa.

12. Analiza odchyleń kosztów (przychodów) rzeczywistych od kosztów (przychodów) planowych według metod budżetowania elastycznego w rachunku kosztów zmiennych standardowych.

13. Warsztat komputerowy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

14. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
Dzień I: 10:00 – 16:00
Dzień II: 9:00 – 15:00
 
Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:     
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

14 05 2019 - 15 05 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję