Rachunkowość zarządcza i controlling w podmiotach leczniczych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Rachunkowość zarządcza i controlling w podmiotach leczniczych

19 11 2020 - 20 11 2020 - Warszawa

Kategoria: , ,
Prowadzący

dr Jacek Kalinowski – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Prezes i współwłaściciel Biura Usług Rachunkowych i Doradztwa „Finansus” Sp. j. Wykładowca i ekspert Naczelnej Izby Lekarskiej w zakresie zarządzania finansami w podmiotach leczniczych oraz rozliczania świadczeń zdrowotnych. Konsultant odpowiedzialny za projektowanie systemów wielozadaniowego rachunku kosztów oraz systemów budżetowania dla średnich i dużych firm w spółce Rafib Sp. z o.o. Autor i współautor kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów z zakresu rachunkowości, m. in.: „Kompendium wiedzy o KSR 3”, „Zarządzanie kosztami kontraktów długoterminowych”, „Porównywalność sprawozdań finansowych na tle krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości”, „Kontrakty długoterminowe w praktyce”. Od 2001 roku doświadczony wykładowca, specjalista z zakresu rachunkowości finansowej, zagadnień księgowych, analizy finansowej, informatyki oraz rachunkowości zarządczej, przede wszystkim na rzecz spółek z branży budowlanej oraz szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia. Egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Polsce. Ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości, działającego przy Ministerstwie Finansów (Dep. Rachunkowości). W ramach tej działalności autor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 (2006 r.), aktualizacji (2009 r.) oraz projektu KSR nr 8 „Działalność deweloperska” (2013 r.). Twórca licznych programów szkoleniowych, w tym dedykowanych placówkom służby zdrowia. Wykładowca na szkoleniach, konferencjach i seminariach dla Dyrektorów Szpitali i innych placówek medycznych. Prelegent na certyfikowanym szkoleniu z zarządzania kosztami projektów dla Dyrektorów Jednostek Naukowo-Badawczych (styczeń 2015 r.) oraz trener wielu edycji zajęć z rachunkowości zarządczej i controllingu dla podmiotów leczniczych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w zakres wiedzy dotyczącej najważniejszych koncepcji i metod rachunkowości zarządczej oraz przekazanie umiejętności ich zastosowania w praktyce w kontekście specyfiki działalności szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek wykonujących usługi medyczne. Treści szkolenia ukierunkowane są również na przedstawienie nowych zasad rachunku kosztów, które będą obowiązywać od 01.01.2020 r. prawie wszystkich świadczeniodawców. Uczestnicy szkolenia poznają zasady kalkulacji kosztów procedur medycznych, kosztów leków (produktów leczniczych), kosztów pobytu w oddziale szpitalnym oraz kosztów innych świadczeń towarzyszących, Podczas szkolenia omówione zostaną również najnowsze praktyki zarządzania podmiotami leczniczymi na świecie wraz z odniesieniem możliwości ich wykorzystania w specyfice polskiej.

Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatu obejmującego:
• Część teoretyczną (wykłady),
• Część praktyczną w postaci ćwiczeń i case study rozwiązywanych wspólnie na zajęciach.

Poziom szkolenia

Warsztat prowadzony jest na poziomie średniozaawansowanym, uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę o metodach i narzędziach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu.

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy szpitali, Główni Księgowi/Dyr. Finansowi, kierownicy, specjaliści działów controllingu, budżetowania, analiz, działów finansowo-księgowych oraz zarządzania kosztami i przychodami, jak również pozostała kadra menedżerska reprezentująca służbę zdrowia.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie.

2. Specyfika zarządzania kosztami w służbie zdrowia:
a) procedura medyczna jako podstawowy nośnik kosztów,
b) koszty pracy ludzkiej,
c) ewidencja procedur medycznych,
d) koszty sprzętu medycznego o istotnej wartości początkowej,
e) regulacje prawne dotyczące zarządzania kosztami w służbie zdrowia – rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

3. Kwalifikacja kosztów dla celów zarządzania:
a) koszty w układzie według rodzaju,
b) koszty według miejsc powstawania,
c) koszty w układzie przedmiotowym,
d) kwalifikacja kosztów według zakresów działalności,
e) kwalifikacja kosztów ze względu na zmiany rozmiarów działalności.

4. Wybrane problemy dotyczące specyfiki kosztów w służbie zdrowia:
a) koszty materiałowe, amortyzacji aparatury, osobowe,
b) koszty darów i leczniczych środków technicznych z centralnej dystrybucji,
c) koszty remontów i wymiany części aparatów i urządzeń,
d) koszty alokowane z innych ośrodków kosztów na ośrodki, w których wykonywane są procedury medyczne,
e) koszty ogólnego zarządu.

5. Wielozadaniowy rachunek kosztów zorientowany na zarządzanie kosztami w służbie zdrowia:
a) wykorzystanie elementów tradycyjnych modeli rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych oraz rachunek kosztów zmiennych),
b) nowoczesne metody zarządzania kosztami (rachunek kosztów działań, kaizen costing, lean accounting).

6. Rozliczanie kosztów procesów wspierających działalność medyczną:
a) metody rozliczania kosztów rzeczywistych świadczeń wewnętrznych,
b) system wewnętrznych cen transferowych jako narzędzie zarządzania centrami odpowiedzialności (centra zysku, centra kosztów, itd.).

7. Metody kalkulacji kosztów wytworzenia procedur medycznych w zakładzie opieki zdrowotnej:
a) kalkulacja podziałowa prosta,
b) kalkulacja podziałowa ze współczynnikami,
c) kalkulacja doliczeniowa zleceniowa,
d) kalkulacja metodą ABC (Activity Based Costing),
e) kalkulacja fazowa,
f) kalkulacja przy działalności sprzężonej.

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (wersja obecnie obowiązująca oraz projekt z 16.09.2019 r.):
a) kategorie kosztów prostych,
b) obiekty i etapy kalkulacji kosztów świadczeń opieki zdrowotnej,
c) podział ośrodków kosztów,
d) wycena kosztów usług podstawowych i pomocniczych,
e) przykłady typowych kluczy rozliczeniowych kosztów działalności pomocniczej.

9. Wybrane problemy praktyczne dotyczące kalkulacji kosztów wytworzenia procedur medycznych:
a) materiały i sprzęt pochodzące z darów oraz dawnych zapasów,
b) koszty pracy ludzkiej,
c) kalkulacja kosztów procedur wymagających użycia szczególnie drogich materiałów lub sprzętu medycznego,
d) amortyzacja aparatury medycznej – czy i jak uwzględniać w kosztach normatywnych?
e) koszty normatywne – ich specyfika i kluczowe znaczenie w kalkulacji kosztów procedur,
f) koszty ośrodków kosztów (poziom i struktura) – wpływ na jakość danych o kosztach jednostkowych procedur,
g) obliczenie jednostkowego kosztu procedury medycznej (wg rozporządzenia),
h) tworzenie odmian procedur ze względu na różnice w technologii wykonania,
i) problemy z drogim, jednorazowym sprzętem medycznym,
j) czas trwania procedury a czas pracy osób wykonujących usługi medyczne,
k) jednoznaczna identyfikacja materiałów i sprzętu medycznego problem „na styku” wykonawca – gospodarka materiałowa,
l) ustalanie kosztów farmakoterapii oraz kosztów osobodni opieki.

10. Budżetowanie jako podstawowy element zarządzania kosztami w służbie zdrowia:
a) co to jest budżetowanie?
b) jakie jest powiązanie innych elementów systemu zarządzania z budżetowaniem?
c) jakie korzyści i jakie zagrożenia przynosi wdrożenie systemu budżetowania?
d) współpraca z jednostkami wewnętrznymi (kliniki, oddziały, itd.) w procesie budżetowania i jej wpływ na efektywność zarządzania w służbie zdrowia,
e) rola odpowiedzialności kierowników różnych szczebli zarządzania w procesie budżetowania,
f) funkcje budżetu,
g) planowanie, wdrażanie i kontrola budżetowa,
h) rodzaje budżetów oraz metody budżetowania,
i) częstotliwość sporządzania budżetów, okresy budżetowe,
j) schemat i harmonogram sporządzania budżetu,
k) etapy procesu budżetowania i instrukcja budżetowa.

11. Analiza odchyleń kosztów (przychodów) rzeczywistych od kosztów (przychodów) planowych według metod budżetowania elastycznego w rachunku kosztów zmiennych standardowych.

12. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w zarządzaniu kosztami podmiotów leczniczych.

13. Podejście lean w ochronie zdrowia:
a) rozwój na świecie zastosowań koncepcji lean w ochronie zdrowia,
b) główne założenia koncepcji lean,
c) muda – jedno z kluczowych pojęć w koncepcji lean, przykłady występowania w podmiotach leczniczych,
d) narzędzia i metody stosowane w koncepcji lean.

14. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
Dzień I 10:00 – 16:00
Dzień II 9:00 – 15:00

Miejsce zajęć: centrum miasta

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

19 11 2020 - 20 11 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję