Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący*

Barbara Filemonowicz – partner i lider praktyki postępowań podatkowych w ADN Podatki. Radca prawny oraz doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w firmach tzw. wielkiej czwórki, gdzie obsługiwała przedsiębiorców w projektach z zakresu postępowań podatkowych, obrony w sprawach karnych skarbowych (white collar crime) oraz projektach śledczych (forensic). Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowych studiów w języku angielskim na Uniwersytecie Lyon III we Francji (LL.M., European Business Law). Obecnie specjalizuje się w reprezentacji przedsiębiorców jako pełnomocnik przed organami podatkowymi oraz jako obrońca w postępowaniach karnych skarbowych (KKS). W doradztwie podatkowym jest uznanym ekspertem z zakresu podatku u źródła (WHT), raportowania schematów podatkowych (MDR), oraz wsparcia podmiotów przed oskarżeniem w udziale w oszustwach VAT. Wspiera klientów przy planowaniu bezpieczeństwa podatkowego organizacji – przeprowadza przez wdrożenia procedur ograniczających odpowiedzialność karną skarbową, procedur WHT i procedur MDR.

Wojciech Gandurski – radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa  i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych,  które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów  dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.

Wioleta Biel – doradca podatkowy, Prezes zarządu  w BG Tax & Legal. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych systemów podatkowych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte Poland. Klientom doradza głównie w przedmiocie prawidłowego rozliczania pracowników i implikacji podatkowych transgranicznych przepływów pieniężnych.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie głównym księgowym, innym pracownikom działów finansowych / księgowych, jak również innym osobom podlegającym obowiązkowi raportowania (notariuszom, pracownikom instytucji finansowych, biegłym rewidentom) informacji w zakresie obowiązku raportowania schematów podatkowych. Szkolenie będzie oparte na interakcji z uczestnikami i wspólnym rozwiązywaniu kazusów.

Po odbyciu szkolenia uczestnik będzie posiadał następujące kompetencje: umiejętność rozpoznania schematu podatkowego, umiejętność określenia, czy podlega on raportowaniu, wiedzę o obowiązku i konstruowaniu procedury w zakresie raportowania schematów.

Program

1. Schematy podatkowe – podstawowe pojęcia:
a) uzgodnienie a schemat podatkowy:
• przykłady uzgodnień podlegających weryfikacji MDR,
• schematy podatkowe niepodlegające raportowaniu.
b) korzystający, promotor, wspomagający:
• rola podmiotów powiązanych,
• funkcje zewnętrznych i wewnętrznych doradców,
• rola dyrektora finansowego i głównego księgowego,
• kwalifikowany korzystający – jak go rozpoznać i jakie ma obowiązki?
• spółka a pracownik – jakie mają role w schemacie podatkowym dotyczącym rozliczeń PIT?
c) schematy podatkowe krajowe, transgraniczne i standaryzowane:
• wzór rozpoznania poszczególnych rodzajów schematów,
• różnice w raportowaniu,
• czy korzystający może zaraportować schemat standaryzowany?

2. Zakres raportowania schematów podatkowych:
a) regulacje unijne i polskie – różnice i wpływ na raportowanie schematów transgranicznych i krajowych,
b) nowelizacja lipiec 2020,
c) czy można powołać się na niezgodność polskich przepisów z Dyrektywą?
d) objaśnienia podatkowe MDR – czy wiążą Szefa KAS?
e) jak zastosować się do objaśnień podatkowych MDR, aby skorzystać z mocy ochronnej?
f) interpretacje indywidualne w zakresie MDR,
g) raportowanie schematów z innych krajów UE i spoza UE.

3. Odpowiedzialność za raportowanie schematów podatkowych:
a) kary, środki karne i inne konsekwencje braku raportowania,
b) praktyczne zasady przypisywania odpowiedzialności za naruszenia MDR,
c) 3 narzędzia ograniczające ryzyko MDR do wykorzystania w spółce.

4. Cechy rozpoznawcze i kryterium głównej korzyści:
a) ogólne, szczególne i inne szczególne – omówienie każdej cechy wraz z przykładowymi schematami,
b) kryterium głównej korzyści – co to jest korzyść podatkowa?
c) najczęstsze schematy podatkowe i sytuacje, które nie są schematami:
• płatności objęte WHT (zwolnienia, dywidendy, licencje, usługi niematerialne),
• współpraca z zagranicznymi kontrahentami,
• współpraca z podmiotami powiązanymi,
• w sprawach pracowniczych i współpracy B2B,
• zmiany stawek amortyzacyjnych,
• SSE,
• ulgi i preferencje podatkowe,
• doradztwo podatkowe i audyty podatkowe,
• audyty sprawozdań finansowych,
• dokumentacja TP,
• w działach IT, Handlowych i Marketingowych.

5. Raportowanie w praktyce:
a) terminy raportowania:
• raportowanie historyczne („wstecz”) – stare (2019) i nowe zasady (2021),
• raportowanie na bieżąco,
• raportowanie a Tarcze COVID-19.
b) Podmioty odpowiedzialne za raportowanie:
• rola korzystającego, promotora, wspomagającego,
• wpływ tajemnicy zawodowej na raportowanie,
• graficzne schematy raportowania dla poszczególnych podmiotów,
• numer schematu podatkowego, potwierdzenie z innych krajów UE – co nas uwalnia od raportowania?
• korespondencja z promotorem – na co zwrócić uwagę?
• czy zwalniać promotora z tajemnicy zawodowej?
c) Raportowanie przez bramkę MDR:
• jakie funkcjonalności ma bramka MDR? Prezentacja możliwości na żywo,
• dokumenty MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4 oraz pełnomocnictwa MDR,
• podpis dokumentu MDR-3 – czy prokurent może podpisać?
• „informacja o znanych celach” oraz „szacowanie korzyści podatkowej”.

6. Procedura MDR:
a) podmioty zobowiązane,
b) sankcje,
c) jak przygotować procedurę MDR:
• elementy obligatoryjne,
• elementy korzystne dla Spółki.
d) jak sprawić, aby procedura była praktyczna i stosowana?
e) należyta staranność w MDR – zbieranie oświadczeń, istotne zapisy we wzorach umów.

7. Rola MDR Officera.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 640 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

29-09-2021Warszawa
27-10-2021Warszawa
26-11-2021Warszawa

Zaufali nam: