Reklamacje w branży TSL

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Reklamacje w branży TSL

23 11 2020 - Warszawa

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

• przybliżenie podstaw prawnych odpowiedzialności prawnej przewoźnika i spedytora
• charakterystyka różnic w reklamacji z tytułu sprzedaży a reklamacji z tytułu przewozu
• przedstawienie praw nadawcy przesyłki; sposobów zabezpieczania interesów nadawcy
• omówienie procedury reklamacyjnej z tytułu przewozu “Krok po kroku”
• prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych
• omówienie najczęściej pojawiających się błędów w procesie reklamacyjnym
• przybliżenie procedury reklamacyjnej w transporcie międzynarodowym
• charakterystyka reguł Incoterms
• omówienie roli ubezpieczenia w transporcie

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest nadawcom przesyłek (producentom, dostawcom i sprzedawcom), pracownikom działów transportu i logistyki, przewoźnikom oraz spedytorom.

Program

1. Wprowadzenie:
a. Umowa gospodarcza –jak podstawa reklamacji w przewozie i spedycji
b. Zasady odpowiedzialności na podstawie przepisów krajowych i międzynarodowych; najważniejsze przepisy (sposoby wyszukiwania przepisów, nowoczesne narzędzia prawne, hierarchia aktów prawnych dotyczących procesu reklamacyjnego); relacja pomiędzy przepisami a zapisami umownymi – jakich błędów się wystrzegać
c. Konsument – jako uprzywilejowana strona umowy przewozu

2. Umowa przewozu:
a. Charakterystyka umowy przewozu, elementy umowy przewozu (punkt początkowy i końcowy, wynagrodzenie, oznaczenie przesyłki, termin); zasada swobody umów – zapisy nieważne w umowie; przesyłki wyłączone z przewozu; ograniczenia nadawcy
b. Strony umowy przewozu, forma organizacyjna przewoźnika
c. Środek transportu a umowa przewozu
d. List przewozowy i jego składowe, forma przekazywania informacji, prawo sprawdzenia informacji zawartych w liście, skutki niedokładnych i nieprawdziwych oświadczeń zamieszczonych w liście, liczba listów przewozowych, dokumenty załączane do listu, informacje w liście, na które należy zwrócić szczególną uwagę
e. Stan przesyłki, opakowanie, prawo przewoźnika do odmowy przewozu, oświadczenie nadawcy o zwolnieniu przewoźnika od potencjalnej odpowiedzialności
f. Załadunek, na co należy zwrócić szczególną uwagę
g. Termin przewozu, wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika za opóźnienie
h. Zmiana umowy przewozu, nowe dyspozycje nadawcy lub odbiorcy
i. Przeszkody w wydaniu przesyłki, niemożność doręczenia przesyłki, likwidacja przesyłki
j. Odstąpienie od umowy przez nadawcę a prawa przewoźnika
k. Wydanie przesyłki, zasady odpowiedzialności z tytułu umowy sprzedaży a odpowiedzialność z tytułu przewozu, obowiązku adresata przesyłki
l. Prawa i obowiązki stron umowy
m. Reklamacja (niezbędna dokumentacja w procesie reklamacyjnym, opis procedury reklamacyjnej „krok po kroku”, warunki uznania reklamacji przez przewoźnika, materiał dowodowy, terminy, automatyczne uznanie reklamacji przez przewoźnika)
n. Odszkodowanie – zakres odpowiedzialności przewoźnika, przesłanki wyłączające odpowiedzialność przewoźnika, szkody wyrządzone osobom trzecim, wysokość odszkodowania
o. Przewóz zastępczy, oddanie przesyłki do przewozu innemu przewoźnikowi
p. Zastaw na przesyłce
q. Przedawnienie roszczeń

3. Umowa spedycji:
a. Umowa spedycji a umowa przewozu – podstawowe różnice
b. Charakterystyka umowy spedycji, elementy przedmiotowo istotne,
c. Strony umowy
d. Prawa i obowiązki stron umowy
e. Odpowiedzialność spedytora, wyłączenie odpowiedzialności spedytora, zakres odpowiedzialności
f. Reklamacja (niezbędna dokumentacja, tryb postępowania, warunki, terminy)
g. Odszkodowanie, wysokość
h. Zastaw na przesyłce
i. Przedawnienie roszczeń

4. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR):
a. Zakres zastosowania
b. Osoby, za które odpowiada przewoźnik
c. Zawarcie i wykonanie umowy
d. Odpowiedzialność przewoźnika – zakres odpowiedzialności, maksymalna wysokość odszkodowania
e. Reklamacje i roszczenia (niezbędna dokumentacja, tryb postępowania, warunki, terminy)
f. Odpowiedzialność za kolejnych przewoźników, regres między przewoźnikami

5. Incoterms 2010 (wybrane warunki):
a. Incoterms a umowa – hierarchia ważności
b. Terminologia
c. Charakterystyka wybranych reguł

6. Ubezpieczenia ładunków w transporcie:
a. Cargo a OC przewoźnika i spedytora
b. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela
c. Elementy ubezpieczenia, na które należy zwrócić szczególną uwagę
d. Wyłączenia w polisach

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum miasta

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

23 11 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję