Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2021/2022 w branży hotelarskiej i turystycznej

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

Radosław Żuk – prawnik, doradca podatkowy, nagradzany w rankingach prawników organizowanych przez Rzeczpospolitą, wykładowca na SGH, posiadający 17 letnie doświadczenie w doradztwie prawno-podatkowym na rzecz największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie m. in. w branży energetycznej, FMCG, budowlanej, medialnej oraz finansowej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa i podatków. Przeprowadził ponad 2300 wykładów z zakresu prawa podatkowego oraz prawa korporacyjnego. Współpracownik Forbes, Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu oraz Rzeczpospolitej.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży hotelarskiej i turystycznej w Polsce, które obowiązują od 2021 r. jak również tych, które wejdą w życie w 2022 r. Podczas szkolenia prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek hotelarskich i turystycznych, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania przedmiotowych branż. Niewątpliwym atutem szkolenia jest dedykowany dla branży hotelarskiej i turystycznej charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci

Szkolenie dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora hotelarskiego i turystycznego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto szkolenie adresowane jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży hotelarskiej i turystycznej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

DZIEŃ I

I. Krajowy System e-faktur – planowane zmiany od października 2021 roku

1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
2. Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej – czy warto skorzystać w branży hotelarskiej i turystycznej?
3. Akceptacji odbiorcy jako warunek konieczny do wystawienia faktury w KSeF (konstrukcja porozumienia z odbiorcą faktury).
4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
5. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych w branży hotelarskiej i turystycznej m.in. zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących in minus w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.
6. Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych – korzyści.

II. Grupa VAT (GV) jako podatnik VAT

1. Czy warto skorzystać z nowego rozwiązania GV?
2. Warunki utworzenia Grupy VAT (rejestracja).
3. Przedstawiciel grupy (umowa GV).
4. Ewidencjonowanie i rozliczanie czynności wewnątrz GV.

III. SLIM VAT 2 – zmiany od października 2021 roku

1. Dostosowanie przepisów do Brexitu (zapisy dotyczące Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) – skutki w branży hotelarskiej i turystycznej.
2. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług i WNT (likwidacja szyku rozwartego przy odwrotnym obciążeniu) – powrót do zasad sprzed 2017r.
3. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy – korzyści dla branży.
4. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).
5. Rachunek VAT: możliwość wpłaty na KRUS z rachunku VAT oraz możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.

IV. Najważniejsze zagadnienia dotyczące VAT w branży hotelarskiej oraz turystycznej

1. Stawka VAT w przypadku pakietów noclegowych.
2. Stawka VAT właściwa w przypadku usług gastronomicznych oraz cateringowych.
3. Stawka VAT w branży turystycznej m. in. usługi pośrednictwa turystycznego.
4. Najczęstsze wątpliwości dotyczące stosowania procedury VAT – marża w branży turystycznej.
5. Opodatkowanie refakturowania usług noclegowych i gastronomicznych.
6. Możliwość VAT marży w przypadku usług świadczonych przez hotele.

DZIEŃ II

I. Planowane zmiany na rok 2022 – związane z projektem Polskiego Ładu, strategia podatkowa oraz raportowanie schematów podatkowych (MDR) w w branży hotelarskiej i turystycznej

1. Planowane zmiany na rok 2022 – w tym podstawowe założenia związane z projektem ustawy wprowadzającej zasady Polskiego Ładu:
a) opodatkowanie spółek holdingowych (dywidendy, zyski ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach zależnych),
b) rezydencja podatkowa –domniemanie rezydencji podatkowej w Polsce,
c) podatek minimalny od przychodów spółek generujących straty,
d) cienka kapitalizacja (zmiany w zakresie finansowania dłużnego),
e) odsetki od pożyczki na nabycie udziałów,
f) wypłata ukrytej dywidendy,
g) zakaz przerzucania dochodów,
h) nowe limity płatności gotówkowych.
2. Strategia podatkowa – nowy wymóg od 1 stycznia 2021 r.:
a) podmioty zobowiązane do publikacji,
b) czy trzeba publikować strategię za 2020 r.?
c) elementy obligatoryjne strategii podatkowej,
d) jak przygotować strategie podatkową,
e) odpowiedzialność podatkowa i karna a zapisy w strategii podatkowej,
f) strategia podatkowa a inne procedury podatkowe (polityka podatkowa, procedura należytej staranności w VAT i WHT, procedura MDR).
3. Raportowanie schematów podatkowych – jak radzimy sobie z obowiązkami:
a) niekompletna definicja schematu podatkowego a działalność firmy branży hotelarskiej i turystycznej,
b) obowiązki w zakresie raportowania – na kim spoczywają obowiązki?
c) jakich obowiązków powinny spodziewać się firmy z w branży hotelarskiej i turystycznej,
d) dlaczego warto przygotować procedurę?
e) rewolucja w MDR – nowe terminy i zasady zgłaszania schematów.

II. Branża hotelarska i turystyczna – przegląd najistotniejszych zmiany w CIT w 2021

1. Spółka nieruchomościowa – nowe definicje, obowiązki spółek nieruchomościowych, raportowanie.
2. Spółki komandytowe i jawne – zasady opodatkowania spółek komandytowych na nowych zasadach; wpływ powyższych zmian na zasady ustalania dochodu dla celów daniny solidarnościowej.
3. Specjalny Fundusz Inwestycyjny – alternatywa dla „estońskiego CIT”.
4. Ceny transferowe – najważniejsze zmiany od 1.1.2021 r. wraz z podsumowaniem kompleksowości problematyki, należyta staranność w TP.
5. Podatek od przychodów z budynków – czy wiemy o nim wszystko?
6. Pozostałe kluczowe zmiany w CIT w roku 2021, w szczególności:
a) zakaz rozliczania strat podatkowych przy restrukturyzacjach,
b) zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach.

III. Zmiany w CIT – skutki dla branży hotelarskiej i turystycznej

1. Zmiany w zakresie białej listy oraz obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – skutki dla rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.
2. Koszty finansowania własnego jako koszt podatkowy – nowe regulacje kosztowe.
3. Branża hotelarska – zagadnienia specyficzne.
a) przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
• moment rozpoznania przychodu a moment wykonania oraz częściowego wykonania usługi hotelarskiej, usługi pośrednictwa w świadczeniu usług hotelarskich, opłaty za rezygnację z usługi hotelowej, kompleksowa usługa hotelarska,
• organizacja szkoleń i konferencji a moment powstania przychodu,
• przychody z tytułu wykonania innych usług związanych z usługami hotelarskimi – wycieczki,
• basen, siłownia, SPA, pralnia, wynajem samochodów,
• rozpoznawania przychodów podatkowych,
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe – opłaty rezerwacyjne (zwrotne i bezzwrotne) – całkowita zapłata za nocleg przed wykonaniem usługi,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.
4. koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży.
5. Podatek u źródła w branży hotelarskiej i turystycznej:
a) zdalna obsługa klienta a podatek u źródła w świetle interpretacji podatkowych,
b) zmiany od 2022 roku istotne dla branży.

Informacje organizacyjne

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum miasta

Godziny zajęć: 9:00-15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

29-11-202130-11-2021Warszawa

Zaufali nam: