Szkolenie Online RODO W HR – czyli problematyka ochrony danych osobowych w dziale HR/Kadry z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Warsztaty mają za zadanie w sposób kompleksowy i praktyczny wprowadzić Uczestników w tematykę ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych zadań jakie spoczywają na Inspektorze Ochrony Danych według nowych standardów prawnych – polskiej i europejskiej reformy ochrony danych osobowych. Rozporządzenie unijne RODO (GDPR) zastąpiło dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Warsztaty w sposób całościowy przygotowują do pełnienia funkcji IOD w zgodzie ze standardami, wytycznymi i tendencjami obowiązującymi w roku 2020.

Adresaci szkolenia

Osoby zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych w miejscu pracy, dyrektorzy personalni, kierownicy kadr, pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni m.in. za procesy rekrutacji, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, funkcjonowanie ZFŚS, benefity, monitoring pracowniczy i inne.

Cel szkolenia

Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu RODO w działach HR oraz wspieraniu klientów w tym obszarze. Uwzględniono dobre praktyki, wytyczne Prezesa UODO, problemy interpretacyjne w Polsce jak i w Europie (w tym wnioski płynące z nałożenia przez organy nadzoru kar administracyjnych). Prowadzący omawiają również problemy wynikające ze zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją kodeksu pracy, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Omówione zostaną także zmiany wynikające z konieczności dostosowania się do wymogów ustawy antywirusowej (praca zdalna). Celem szkolenia jest przekazanie konkretnych praktycznych rozwiązań, czemu służy duża ilość przykładów i warsztatowy charakter szkolenia.

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia (profilowanie, dane biometryczne, pseudonimizacja)

2. Umowy powierzenia a udostępnienie danych i nadawanie upoważnień

3. Poszukiwanie pracy:
• obowiązki informacyjne,
• zakres pozyskiwanych danych,
• zgody na przetwarzanie dodatkowych informacji,
• rekrutacje online, agencje rekrutacyjne, rekrutacje ukryte.

4. Proces rekrutacyjny:
• rozmowa kwalifikacyjna,
• kontakt z poprzednim pracodawcą,
• weryfikacja otrzymanych dokumentów,
• okresy przechowywania CV,
• „czarne listy” kandydatów,
• kontakt z kandydatem na portalach społecznościowych.

5. Okres zatrudnienia:
• udostępnienia danych pracownika,
• dane pracownicze w obrocie gospodarczym,
• medycyna pracy,
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
• monitoring pracowniczy,
• kontrole trzeźwości.

6. Inne formy zatrudnienia i praca tymczasowa:
• umowy cywilnoprawne,
• pracownicy tymczasowi.

7. Naruszenia ochrony danych osobowych w obszarze HR – zarys zagadnienia

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 14:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 14:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

03-11-2021Online
17-11-2021Online
01-12-2021Online
15-12-2021Online

Zaufali nam: