Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Wystąpienia publiczne to niewątpliwie wyjątkowa kompetencja każdego menedżera. Nieważne czy masz przed sobą setkę ludzi czy właśnie prezentujesz produkt. Może musisz przekazać informacje swojemu zespołowi albo zwyczajnie prowadzisz rozmowę z przyjacielem. Zawsze występujesz. Kluczowym celem każdego wystąpienia jest wzbudzenie zainteresowania słuchaczy oraz zdobycie zaufania publiczności. Świetne przeprowadzone wystąpienie publiczne nie jest kwestią talentu, ale zwyczajną umiejętnością, którą każdy, może w sobie ćwiczyć i doskonalić. Dlaczego nie robić tego profesjonalnie? Stań się wyjątkowym mówcą i przekazuj swoją wiedzę tak, by nie tylko pobudzała umysły, ale na zawsze pozostała w pamięci słuchaczy. Odkryj wyjątkowe możliwości bycia prawdziwym mistrzem sceny, szermierzem słowa i prawdziwym liderem. 

Cel szkolenia

Rozwój umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, przygotowywania i wygłaszania atrakcyjnych prezentacji. Przyswojenie wiedzy na temat reguł komponowania przemówień, technik skupiania i utrzymywania na sobie uwagi słuchaczy oraz metod właściwego występowania przed publiką. Dodatkowym celem jest nabycie umiejętności panowania nad tremą i stresem w sytuacjach publicznych. Towarzyszące wykładom ćwiczenia przed kamerą pozwolą Uczestnikom obejrzeć i ocenić siebie w sytuacji wystąpienia, zidentyfikować swoje mocne i słabe strony oraz dowiedzieć się, w jaki sposób rozwijać swe umiejętności w przyszłości. Szkolenie uzupełnia trening technik radzenia sobie z tremą i stresem i jest przeglądem najpopularniejszych narzędzi wywierania wpływu na słuchających.

Uczestnicy dowiedzą się:
• jak przełamywać bariery i lęki związane z wystąpieniami publicznymi i jak z nich korzystać?
• jakie błędy popełniają początkujący mówcy?
• jak kontrolować poziom tremy i sygnały niewerbalne, wysyłane przez ciało w sytuacji stresu?
• jak planować, tworzyć i przeprowadzać oryginalne i atrakcyjne prezentacje?
• jak kreować dopasowany do grupy wizerunek osobisty i sceniczny?
• jak świadomie gestykulować i panować nad ciałem?
• jak zaskakiwać publiczność i budować napięcie w trakcie wystąpienia?
• jak wciągać słuchaczy do udziału w dyskusji?
• jak wywierać na słuchaczach wrażenia doskonałej znajomości tematu i pewności siebie?
• jak szybko i sprawnie reagować na nieprzewidziane sytuacje i radzić sobie z obiekcjami słuchaczy?
• jakich argumentów używać i jak pracować w sytuacjach konfliktowych?

Metodyka szkolenia

Szkolenie powadzone będzie metodą warsztatowo-coachingową z elementami case study. Forma pracy w trakcie treningu jest wysoce interaktywna. W trakcie pierwszego modułu Uczestnicy poznają podstawowe zasady prezentowania własnej osoby i instytucji. Drugi moduł koncentruje się na zasadach przygotowywania atrakcyjnej, odpowiadającej potrzebom odbiorców prezentacji, i praktycznej nauce tworzenia takich prezentacji – poprzez omówienie przykładowych i wcześniej przygotowanych prezentacji własnych Uczestników. Trzeci moduł poświęcony jest praktycznej nauce wygłaszania prezentacji w sytuacjach publicznych. W trakcie obydwu części warsztatu będą rejestrowane – a następnie oglądane i analizowane na forum grupy lub nie, przykładowe prezentacje Uczestników. Dzięki temu będą się oni mogli dowiedzieć, jak są postrzegani oraz co w ich wyglądzie, mimice, gestykulacji i artykulacji jest korzystnie odbierane przez innych, a co należy zmienić – i w jaki sposób to zrobić.

Program szkolenia

1. Podstawy sztuki prezentowania:
• treść treścią, ważna jednak forma,
• po co ludzie piszą prezentacje? Funkcja prezentacji i jej wpływ na kształt wystąpienia,
• prezentacja a autoprezentacja i tworzenie wizerunku mówcy. Zasady i kolejność mówienia o sobie i przedmiocie wystąpienia,
• funkcje wystąpienia publicznego: autoprezentacja, informowanie, przekonywanie. rodzaje wystąpień ze względu na funkcję,
• podobieństwa i różnice między typami wystąpień i prezentacji,
• zasady zachowania się przy wystąpieniach rożnych typów,
• techniki i media prezentacyjne i ich wpływ na wystąpienie.

2. Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do projektowania prezentacji Power Point?
• psychologia przyswajania informacji przez ludzi. Potrzeby odbiorców, czyli co musi się znaleźć w atrakcyjnej prezentacji. Analiza audytorium,
• osobowość prezentującego i słuchających: jak dopasować przekaz do audytorium,
• co klient lub odbiorca chce usłyszeć w prezentacji? Co to jest język korzyści i jak nim mówić?
• style odbioru informacji. Efekty pierwszeństwa i świeżości. Znaczenie wyróżnienia i powtórzenia,
• specyfika przekazywania wiedzy w formie skondensowanej. Krzywa wydajności pracy umysłowej w warunkach wykładu, szkolenia i „zwykłej” prezentacji.

3. Przygotowanie prezentacji:
• wybór formy prezentacji: klasyczny wykład, seminarium, pokaz Power Point, nagrania audio i wideo,
• dopasowanie form wypowiedzi do sytuacji i odbiorców przekazu,
• budowanie scenariusza prezentacji, tworzenie agendy. Zasady pisania planu wystąpienia.
• język prezentowania – czyli korzyści, korzyści i jeszcze raz korzyści.

4. Prezentacja multimedialna:
• forma: przygotowanie części wizualnej prezentacji. Tytuł, kolorystyka, użycie multimediów,
• treść: co dobrze umieścić w prezentacji. Znaczenie wyodrębnionego początku, rozwinięcia i zamknięcia prezentacji,
• układ treści na prezentacji – zasady tworzenia harmonijnego layoutu,
• grafy, ilustracje, animacje i inne metody przyciągające uwagę odbiorców w prezentacjach z danymi liczbowymi,
• przygotowywanie krótkich prezentacji multimedialnych siebie, projektu, produktu lub instytucji. Uzasadnienie użytych środków
• analiza przygotowanych prezentacji przez prowadzącego i grupę. Wskazanie mocnych i słabych punktów prezentacji.

5. Wygłoszenie prezentacji. Początek wystąpienia i elementy mowy ciała:
• pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola?
• nawiązywanie i budowanie relacji z odbiorcami; jak sprawić, by nas słuchali?
• techniki wzbudzania zainteresowanie audytorium i przykuwania uwagi słuchaczy,
• wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do akceptowania tego, co usłyszy?
• zarządzanie czasem. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorcy,
• metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie autoprezentacji.

6. Dykcja i wymowa:
• specyficzne właściwości języka mówionego w sytuacji wystąpienia publicznego. Zróżnicowanie fonetyczne i leksykalne w odniesieniu do rodzaju wystąpienia,
• normy wymowy. Wymowa poprawna i jej znaczenie w sytuacji publicznej.
• tempo wypowiedzi i intonacja – co sygnalizują i jak je kontrolować? Sposoby regulacji tempa mówienia,
• wymowa staranna i granice jej używania. Problem hiperpoprawności.
• zalety wyrazistej dykcji. Problemy dykcyjne, wady wymowy i strategie ich maskowania,
• akcent wyrazowy i zdaniowy. Jak poprawnie akcentować: reguły i wyjątki?
• podpórki językowe i pułapki, które się z nimi wiążą,
• dźwięki „yyyy” i „eee” – jak sobie z tym radzić?
• Inne rozpowszechnione w mediach błędy i usterki dykcyjne oraz artykulacyjne.

7. Język ciała w wystąpieniach:
• sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego co mówimy,
• barwa, tembr, natężenie głosu i sygnały, które wysyłają,
• feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego,
• postawa ciała i sposoby jej kontrolowania,
• wyraz twarzy i sposób mówienia oraz ich synergia z resztą mowy ciała,
• niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi.

8. Stres, trema i metody ich kontroli:
• psychologia tremy. Po co nam stres i dlaczego atakuje właśnie w sytuacjach publicznych?
• przezwyciężanie zdenerwowania. Poznawcze metody kontroli stresu,
• behawioralne metody panowania nad stresem i tremą,
• techniki budowania wrażenia pewności siebie.

9. Przebieg wystąpienia i prezentacji:
• przygotowana agenda / prezentacja a wystąpienie – co i jak wygłaszać?
• feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego,
• komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu,
• kontrolowanie przebiegu wystąpień publicznych i panowanie nad audytorium,
• sztuka atrakcyjnej komunikacji. Humor i inne metody uatrakcyjnienia wystąpienia,
• trudne sytuacje w wystąpieniach publicznych – jak sobie z nimi radzić?
• zamykanie wystąpienia lub prezentacji. Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków,
• część interaktywna: odpowiadanie na pytania i wciąganie odbiorców do dyskusji.

10. Symulacja wstąpienia wystąpienia:
• symulacje wystąpień publicznych – w razie potrzeby również przed kamerą, prowadzonych z użyciem omówionych technik,
• informacje zwrotne prowadzącego i pozostałych Uczestników na temat jakości prezentacji, zastosowanych argumentów, mowy ciała itp. – w przypadku odtwarzania publicznego w grupie
• rekomendacje na temat tego, na które cechy i atuty własnej osoby kłaść największy nacisk: uczestnik dowiaduje się, co powinien podkreślać, co maskować, a nad czym musi jeszcze popracować; które techniki rozwijać oraz z którymi złymi nawykami walczyć,
• analiza mocnych stron Uczestników oraz obszarów, nad którymi należy pracować. Rekomendacje na temat najlepszych strategii prezentowania.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 09:30 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 26, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl; anna.niedziolka@akademiamddp.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

25-10-202126-10-2021Warszawa
18-11-202119-11-2021Poznań
29-11-202130-11-2021Warszawa
02-12-202103-12-2021Wrocław
09-12-202110-12-2021Warszawa
13-12-202114-12-2021Poznań
15-12-202116-12-2021Wrocław
28-12-202129-12-2021Warszawa

Zaufali nam: