Seminarium Nowa odpowiedzialność podmiotów zbiorowych  – zasady, wyzwania, rozwiązania

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Seminarium Nowa odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – zasady, wyzwania, rozwiązania

16 05 2019 - Warszawa

Kategoria: , , , , , , , , , , ,

Prowadzący Seminarium

Wiktor Wesołowski – adwokat, Partner w Kancelarii KKLW
Adwokat, którego praktyka koncentruje na sprawach spornych i postępowaniach sądowych oraz zagadnieniach compliance. Wspiera zarówno polskich jak i zagranicznych klientów przy analizach przedsądowych i formułowaniu strategii procesowych oraz reprezentuje ich w postępowaniach gospodarczych, karnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzone przez niego postępowania obejmują m.in. sprawy dotyczące prawnokarnej i cywilnoprawnej odpowiedzialności członków organów spółek handlowych, nierzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych przedsiębiorstwa, podejmowania przez kadrę menedżerską działań na szkodę spółki, czynów nieuczciwej konkurencji takich jak utrudnianie dostępu do rynku, ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa, niezgodne z prawem oznaczanie towarów, naruszanie ustawowych i umownych zakazów konkurencji. W ramach swojej praktyki doradzał m.in. w sprawach spornych dotyczących branży infrastrukturalnej, lotniczej, health & fitness, rolno-spożywczej czy chemicznej.

Anna Grochowska – Wasilewska – adwokat, Senior Associate w Kancelarii KKLW
Adwokat, specjalizujący się w sprawach procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych i spraw karno-skarbowych. W ramach swojej praktyki doradza także w kwestiach compliance oraz reprezentuje klientów w postępowaniach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych oraz odpowiedzialności odszkodowawczej. Doktorantka w Zakładzie Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotu postępowanie karne. Prowadziła także szkolenia dotyczące m.in. udziału zakładów ubezpieczeń w procesie karnym, uprawnień pokrzywdzonych w procesie karnym oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego, w tym m. in. współautorka „Raportu z analizy postępowań karnych prowadzonych w stosunku do członków władz statutowych podmiotów gospodarczych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające”. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, posiada certyfikat Approved Compliance Officer.

Maciej Zaleski – Prezes Zarządu Procurence sp. z o.o.
W swojej karierze jako konsultant specjalizował się w zarządzaniu dostawcami oraz ryzykiem w łańcuchach dostaw. Wdrożył procesy pomiarów wydajności w BrainNet Supply Management Group AG / KPMG. Posiada rozległe doświadczenie w ocenie partnerów biznesowych w firmach z FORTUNE 500/ DAX 30 – zarówno u dostawców (wdrożenie oceny dostawców w resenius Medical Care, zarządzanie ryzykiem dostawców w T-Mobile), jak i sprzedawców (ocena dealer’ów w Mitsubishi Motors, Ford Group VW Group, Nissan). Prowadził również wiele seminariów na temat zakupów (zarządzanie dostawcami, niewypłacalność dostawców). Jest absolwentem London School of Economics oraz CEMS (Community of European Management Schools). Jest również jurorem w StartSocial w Niemczech – konkursu przedsiębiorczości społecznej, którego przewodniczącą jest Kanclerz Angela Merkel.

Grzegorz Spuz – Szpos – biegły rewident, FCCA
Posiada 20-letnie doświadczenie w audycie i badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP. Po zdaniu w 2000r. egzaminów uzyskał brytyjski dyplom ACCA – the Association of Chartered Certified Accountants (brytyjskie stowarzyszenie biegłych rewidentów) i do chwili obecnej pozostaje członkiem tej organizacji. Od 2006r. jest polskim biegłym rewidentem. Poza badaniem oraz przeglądem sprawozdań finansowych Grzegorz zajmował się doradztwem spółkom w procesie oferty publicznej (IPO) oraz doradztwem w zakresie rachunkowości oraz systemów kontroli wewnętrznej. Realizował różne projekty z zakresu due diligence, wdrażania MSSF oraz SOX (Sarbanes-Oxley Act – ustawa regulująca praktyki finansowe i ład korporacyjny), a także wykonywał prace doradcze w zakresie cywilnoprawnej odpowiedzialności członków organów spółek handlowych i nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prowadził także projekty w zakresie pozyskiwania finansowania dla dużych grup kapitałowych.

Konrad Zawodziński – Compliance Officer, Akademia im. L. Koźmińskiego
Adwokat, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe obejmują m.in. zapewnienie zgodności z regulacjami sektorowymi, prawem konkurencji i przepisami antykorupcyjnymi oraz prowadzenie sporów gospodarczych, regulacyjnych i antymonopolowych. Ekspert ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności w branży paliwowo-energetycznej, Compliance Officer w jednej z największych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Był zaangażowany w obsługę prekursorskich spraw na szczeblu krajowych oraz międzynarodowych postępowań dotyczących rynku gazu, prowadził szkolenia m.in. z zakresu przejrzystości i integralności hurtowych rynków energii oraz zmów przetargowych. Posiadacz certyfikatów International Compliance Association m.in. z zakresu kształtowania ładu korporacyjnego, swoją wiedzę i umiejętności odbywał podczas wielu szkoleń i kursów m.in. na London School of Economics, National University of Singapore i Academy of European Law (ERA) w Trewirze.

Cel Seminarium

Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zgodnie z licznymi zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości ma zrewolucjonizować zasady, na podstawie których podmioty zbiorowe (w tym spółki prawa handlowego) będą ponosić odpowiedzialność za czyny zabronione przez przepisy karne.

Uniezależnienie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych od odpowiedzialności osób fizycznych, konieczność wprowadzenia procedur postępowania ze zgłoszonymi nieprawidłowościami, zasady ochrony tzw. „sygnalistów”, możliwość orzekania wobec przedsiębiorców środków zapobiegawczych na etapie dochodzenia lub śledztwa – to tylko niektóre z zagadnień, z którymi przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się po wejściu w życie nowych przepisów.

Celem seminarium jest przybliżenie uczestnikom zasadniczych zmian jakie w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorców przynieść ma nowa ustawa oraz przedstawienie działań, które podmioty zbiorowe powinny podjąć, aby uniknąć ryzyk związanych z nowymi przepisami.

W tym celu w seminarium połączy wiedzę z zakresu prawa z zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości oraz rozwiązań IT, które mogą stanowić pomoc dla przedsiębiorców pragnących wprowadzić lub udoskonalić istniejący system zarządzania zgodnością.

Program Seminarium

9.00 – 9.30 Powitalna kawa / rejestracja uczestników

9.30 – 11.15 Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nowy model odpowiedzialności i nowe wyzwania dla przedsiębiorców (podstawowe zmiany dotyczące zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, osoby za której odpowiadać będą podmioty zbiorowe, przesłanki odpowiedzialności i sposoby jej uniknięcia, procedura postępowania z nieprawidłowościami, sygnaliści, kary oraz uwagi dotyczące postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.
Prowadzący: adwokat Wiktor Wesołowski (KKLW), adwokat Anna Grochowska – Wasilewska (KKLW)

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.00 Jak zachować należytą staranność?
Praktyczne implikacje ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i implementacja systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management System) w praktyce.
Prowadzący: Konrad Zawodziński (Compliance Officer, Akademia im. L. Koźmińskiego)

13.00 – 13.45 Lunch

13.45 – 14.30 Rozwiązania IT jako środek gromadzenia informacji o kontrahentach i wspierania systemu compliance
Prowadzący: Maciej Zaleski (CEO Procurence sp. z o.o.)

14.30 – 15.30 Audyt jako narzędzie zapobiegania i wykrywania nieprawidłowości
Weryfikacja procedur i kontroli wewnętrznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie i/lub wykrywanie nieprawidłowości, analiza partnerów biznesowych, obszary podwyższonego ryzyka nieprawidłowości – rodzaj transakcji oraz ich okres. 
Prowadzący: Grzegorz Spuz – Szpos (biegły rewident, ACCA)

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa

15.45 – 16.45 CASE STUDY – odpowiedzialność spółek za przestępstwa menedżerów, pracowników i kontrahentów
Prowadzący: adwokat Wiktor Wesołowski (KKLW), adwokat Anna Grochowska – Wasilewska (KKLW)

Informacje organizacyjne

CENA PROMOCYJNA!
Koszt uczestnictwa jednej osoby:  590 + 23% VAT 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:45

Miejsce zajęć: Siedziba Akademii Biznesu MDDP, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

We współpracy z

Terminy

16 05 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję