Slim VAT – ważne zmiany w podatku VAT od 2021 roku

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Slim VAT – ważne zmiany w podatku VAT od 2021 roku

19 01 2021 - Warszawa
24 02 2021 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący szkolenie

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. z o.o.

Program szkolenia

1. Nowe zasady korygowania podatku VAT:
a) korygowania VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.
• przyczyna korekty a sposób rozliczenia korekty VAT,
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę,
• przypadki, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane;
b) nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę w świetle przepisów od 2021 r.,
• jakie dokumenty trzeba będzie posiadać w przypadku wystawienia faktur korygujących podatek VAT in minus.

2. Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:
a) kurs walutowy stosowany dla rozliczeń podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.
b) nowe możliwości w zakresie stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.
• kors walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs walutowy dla potrzeb podatku dochodowego od 2021 r.

3. Zaliczki otrzymane na poczet eksportu towarów:
a) opodatkowanie zaliczek na eksport towarów na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2020 roku,
b) nowe zasady opodatkowania zaliczek otrzymanych z tytułu eksportu towarów od 2021 roku.

4. Nowe zasady odliczenia podatku VAT od 2021 r.
a) ograniczenia czasowe odliczenia podatku VAT na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2020 r. – jak ustalić prawidłowo moment otrzymania faktury?
b) moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe w których można odliczyć VAT od 2021 r.
c) możliwość odliczenia VAT w związku z nabyciem usług noclegowych od 2021 r. – w jakich przypadkach będzie możliwe?

5. Ważne zmiany dotyczące zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności
a) zniesienie odniesienia do limitu kwotowego zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
b) znowelizowane odniesienie do limitu 15.000 zł w kontekście stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
c) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,
d) istotna zmiana w zakresie zastosowania kompensat w odniesieniu do wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.:
e) nowe możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych poniesionych przez agencje celne od 2021 r.

6. Zmiany dotyczące wykazu podatników VAT czynnych od 2021 r.:
a) rozszerzony zakres rachunków bankowych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych,
b) wykreślenie niektórych danych wrażliwych z wykazu podatników VAT czynnych.

7. Korekta przepisów dotyczących zasad wydawania Wiążących Informacji Skarbowych (WIS) od 2021 r.
a) ograniczenie możliwości wydawania WIS w sytuacji, gdy dotyczy stanu faktycznego objętego kontrolą lub postępowaniem podatkowym,
b) ograniczenie zakresu czasowego ochrony WIS.

8. Inne zmiany przepisów o VAT od 2021 r.:
a) uporządkowanie przepisów dotyczących zwolnienia z VAT dotyczącego rolników ryczałtowych,
b) odniesienie przepisów Ordynacji podatkowej do kary pieniężnej nakładanej za błędy w JPK_V7,
c) doprecyzowanie przepisów dotyczących braku możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł w przypadku sprzedaży niektórych towarów,
d) porządkujące zmiany w zakresie stosowania dodatkowego zobowiązania,
e) zmiana niektórych zasad stosowania procedury TAX FREE.

9. Dyskusja, pytania uczestników i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

19 01 2021 - Warszawa
24 02 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję