Solvency II dla niefinansistów – podstawy w zakresie systemu Wypłacalności II w zakładach ubezpieczeń

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Solvency II dla niefinansistów – podstawy w zakresie systemu Wypłacalności II w zakładach ubezpieczeń

16 06 2021 - Warszawa

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób nieposiadających wiedzy finansowej, które pragną zrozumieć na czym polega Solvency II (wypłacalność II), w jaki sposób się je kalkuluje oraz w jaki sposób wpływa działalność operacyjna jednostki na kalkulację WII.

Szkolenie skierowane jest w szczególności dla pracowników zakładów ubezpieczeń działów operacyjnych takich jak działy sprzedaży, działy obsługi klienta, działy likwidacji szkód, działy reasekuracji.

Podczas zajęć będą mieli Państwo możliwość poznania charakterystyki reżimu systemu Wypłacalności oraz identyfikacji wpływu poszczególnych działów operacyjnych na Wypłacalność II. Szkolenie jest unikatowe na rynku. Zajęcia będą miały charakter wykładów, połączonych z ćwiczeniami umożliwiającymi zrozumienie na przykładach specyfiki systemu Wypłacalność II.

Program

1. Przyczyny stworzenia systemu wypłacalność II:
a) specyfika systemu WII,
b) główne założenia systemu WII,
c) porównanie założeń w systemie WII oraz WI.

2. Budowa systemu wypłacalność II – specyfika 3 filarów.

3. Ogólne zasady kalkulacji Wypłacalności w systemie WII oraz konsekwencje braku spełniania wymogów wypłacalnościowych.

4. Kapitałowy Wymóg Wypłacalności:
a) sposób kalkulacji SCR,
b) charakterystyka ryzyk identyfikowanych w kalkulacji w systemie WII,
c) specyfika SCR w działalności ubezpieczeniowej w dziale I oraz w dziale II.

5. Kalkulacja Kapitałowego Wymogu Wypłacalności a działalność komórek organizacyjnych w zakładzie ubezpieczeń zajmujących się działalnością operacyjną nie związanych z finansami:
a) SCR a działalność działów sprzedaży,
b) SCR a działalność działów obsługi Klienta,
c) SCR a działalność działów likwidacji szkód,
d) SCR a działalność działów windykacji regresów,
e) SCR a działalność działów reasekuracji.

6. Minimalny Wymóg Kapitałowy:
a) sposób kalkulacji MCR,
b) MCR a SCR zależności,
c) nieprzekraczalny dolny próg MCR.

7. Środki Własne w kalkulacji wypłacalności:
a) struktura środków własnych,
b) specyfika wyceny aktywów i zobowiązań wg wartości godziwej,
c) ograniczenia SW na potrzeby pokrycia SCR i MCR.

8. Filar II – system zarzadzania, funkcje kluczowe, system własnej oceny ryzyk ORSA, wymogi dla nadzoru.

9. Filar III – sprawozdawczość do KNF, w tym charakterystyka sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) obowiązkowo podlegającego badaniu przez biegłego rewidenta i publikacji przez zakład ubezpieczeń.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 750 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum miasta

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

16 06 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję