Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2021. Tarcza antykryzysowa oraz przepisy około tarczowe. Estoński CIT

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2021. Tarcza antykryzysowa oraz przepisy około tarczowe. Estoński CIT

26 05 2021 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący

Marcin Górski – Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy. W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i ubezpieczenia. Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu podatków i prawa.  Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.

Program

1. Krótka charakterystyka najnowszych zmian. Przepisy tarczowe oraz około tarczowe:
a) nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny,
b) ryczałt od dochodów spółek kapitałowych,
c) odpis na specjalny fundusz inwestycyjny,
d) zmiany w zakresie działalności badawczo rozwojowej oraz IP BOX.

2. Definicja środków trwałych:
a) środki trwałe a inwestycje,
b) kryterium własności lub współwłasności,
c) budynki i budowle na cudzym gruncie. Inwestycje w obcym środku trwałym. Leasing finansowy. Przewłaszczenie na zabezpieczenie,
d) kryterium kompletności i zdatności do umówionego użytku,
e) kryterium okresu używania.

3. Definicja wartości niematerialnych i prawnych:
a) kryterium prawa majątkowych,
b) dodatnia wartość firmy oraz koszty prac rozwojowych,
c) kryterium nabycia,
d) kryterium okresu używania,

4. Składniki majątkowe niskocenne.

5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej.

6. Zasady klasyfikacji środków trwałych. Pojedyncze oraz zbiorcze obiekty inwentarzowe.

7. Początek amortyzacji:
a) kryterium faktyczne oraz kryterium formalne,
b) przyjęcie do używania oraz wprowadzenie do ewidencji,
c) ujawnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
d) ujawnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów.

8. Zasady ustalania wartości początkowej:
a) cena nabycia,
b) koszty wytworzenia,
c) koszty montażu i instalacji,
d) szkolenia pracowników,
e) opłaty o charakterze stałym.

9. Modyfikacja wartości początkowej:
a) remont a ulepszenie,
b) przyłączenie oraz odłączenie części składowych oraz peryferyjnych.

10. Metody oraz stawki amortyzacji:
a) stawki z wykazu stawek,
b) stawki podwyższone,
c) stawki obniżone,
d) stawki ustalane indywidualnie.

11. Ulgi w zakresie amortyzacji. Stary oraz nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny. Działalność innowacyjna (B+R).

12. Straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Likwidacja środka trwałego. Zbycie albo likwidacja zaniechanych inwestycji.

13. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne sfinansowane z dotacji.

14. Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
a) leasing operacyjny – warunki i skutki,
b) leasing finansowy – warunki i skutki,
c) leasing grunt – warunki i skutki.

15. Nabycie środków trwałych a VAT. Odliczenie podatku naliczonego. Korekta okresowa. Co w przypadku inwestycji w obcych środkach trwałych?

16. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 640 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

26 05 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję