Świadczenia złożone na gruncie przepisów o VAT w branży HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering)

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 750 + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Świadczenie złożone – wprowadzenie do pojęcia:
a) współczesne ramy prawne dotyczące świadczeń złożonych,
b) wskazanie elementu dominującego i oczekiwania ostatecznego konsumenta jako kryterium rozstrzygające,
c) znaczenie orzecznictwa sądowego wobec braku legalnej definicji pojęcia – sędziowie jako kształtujący zasady stosowania koncepcji świadczeń złożonych w przepisach o VAT,
d) zestawy składające się z produktów objętych różną stawką VAT,
e) podobieństwo towaru jako kryterium uzasadniające zastosowanie analogicznej stawki VAT – wybrane przypadki.

2. Świadczenia złożone w zamówieniach publicznych:
a) obowiązek zamawiającego w zakresie określenia przedmiotu zamówienia oraz wskazania stawki VAT;
b) orzecznictwo KIO ws. świadczeń złożonych – studium przypadku,
c) interpretacje indywidualne dedykowane dla zamawiających,
d) klasyfikacje GUS,
e) wiążące informacje stawkowe.

3. Kryteria typowania usługi dominującej i skutki z tym związane:
a) ekonomiczne i gospodarcze znaczenie świadczeń złożonych,
b) podstawa opodatkowania VAT przy kompensowaniu należności, a świadczenie realizowane przez podmiot trzeci,
c) oczekiwania konsumenta jako kryterium decydujące o kompleksowości świadczenia na przykładzie usług parkingowych połączonych z transferem na lotnisko,
d) gospodarczy powód zawarcia umowy, jako kryterium przesądzające o kompleksowości świadczeń na przykładzie orzeczeń dotyczących najmu powierzchni biurowych,
e) opodatkowanie dodatkowych świadczeń oferowanych przez usługodawcę na przykładzie orzeczeń dotyczących firm leasingowych.

4. Ocena świadczenia jako towaru lub usługi:
a) problemy klasyfikacyjne związane z finansowaniem zakupu poprzez odroczenie w czasie płatności,
b) kryterium przeważających elementów świadczenia na przykładzie dostawy posiłków,
c) ocena wiodących elementów świadczenia na przykładzie kluczowego wyroku w sprawie Levob Verzekeringen BV.

5. Problemy z ustaleniem miejsca opodatkowania transakcji złożonej:
a) niejednoznaczność przesłanek definiujących stałe miejsce prowadzenie działalności gospodarczej,
b) problematyka opodatkowania usług związanych z nieruchomościami,

6. Usługi dodatkowe świadczone przez podatnika rozliczającego VAT w ramach szczególnej procedury VAT marży:
a) dodatkowe świadczenia rozliczane w systemie marży,
b) katalog podmiotów uprawnionych do opodatkowania usług w systemie marży.

7. Koncepcja świadczeń złożonych w branży HoReCa:
a) wątpliwości kwalifikacyjne na przykładzie usług restauracyjnych świadczonych przez hotel,
b) pakiety konferencyjne,
c) „optymalne” zestawy stosowane przez restauratorów,
d) usługa wraz z zastawą stołową i obsługą kelnerską,
e) usługa oprawy artystycznej (wodzirej, DJ etc.).

8. Brak nierozerwalnego związku między kampanią marketingową a nieodpłatnym wydaniem towarów (nagród) na przykładzie orzeczeń dotyczących agencji marketingowych i domów mediowy.

9. Nadużywanie koncepcji świadczeń złożonych w Polsce:
a) nadużywanie koncepcji świadczeń złożonych przez organy podatkowe oraz podatników,
b) problematyka wpływu interesów kupującego na kształtowanie zasad opodatkowania VAT wykonywanych świadczeń na przykładzie konserwacji obiektów wspólnot mieszkaniowych,
c) korzystanie przez organy podatkowe z koncepcji świadczeń złożonych w przypadkach, w których korzyścią są należności budżetowe na przykładzie najmu lokali.

10. Dokumentowanie świadczeń złożonych na fakturze – akademicki spór czy poważny problem?

11. Odpowiedzialność członków władz za zobowiązania podatkowe:
a) przesłanki i zakres odpowiedzialności wynikające z ordynacji podatkowej,
b) osoby odpowiedzialne za zobowiązania podatkowe w spółkach kapitałowych,
c) zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na majątku,
d) odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe,
e) uniknięcie odpowiedzialności poprzez ogłoszenie upadłości.

12. Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa osób odpowiedzialnych za stosowanie stawki VAT i rozliczanie VAT:
a) podstawy prawne odpowiedzialności karnoskarbowej,
b) zasada winy – wina umyślna i nieumyślna,
c) karalne formy popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych,
d) okresy przedawnienia w kodeksie karnym skarbowym,
e) skutki skazania członka zarządu dla spółki,
f) przestępstwa stawkowe,
g) przestępstwa fakturowe.

Uwaga!
Dodatkowo książka autorstwa p. Jacka Matarewicza pod tytułem: „Świadczenia złożone w VAT. Zasady stosowania z przykładami nieprawidłowości i nadużyć”.

Informacje organizacyjne

Cena: 750 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

28-10-2021Warszawa

Zaufali nam: