NOWOŚĆ

Sygnalista w administracji publicznej – wdrożenie nowych przepisów UE

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1
Cena: 440 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych pracowników i kadry kierowniczej, w tym Sekretarzy, Skarbników, Pracowników Rady, Przewodniczących Rady w urzędach miast, gmin, powiatów oraz urzędach marszałkowskich, a także urzędów wojewódzkich, inspektoratów nadzoru budowlanego, inspekcji sanitarnej, inspekcji weterynaryjnej oraz zakładów ubezpieczeń społecznych.

Cel szkolenia

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii daje czas na wdrożenie jej przepisów państwom członkowskim do 17 grudnia 2021 r. Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak przygotować się do realizacji dyrektywy o ochronie sygnalistów w swojej jednostce oraz pozna narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Dowie się również jak wprowadzić Dyrektywę o sygnalistach w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Prowadzący szkolenie

Ekspert w zakresie omawianej tematyki.

Program szkolenia

1. Zakres obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.

2. Osoby odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

3. Etapy wdrożeniowe dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku.

4. Terminy wdrożeniowe dla nowych regulacji prawnych.

5. Typologia i definicje sygnalisty zawarte w przepisach.

6. Rodzaje nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę o ochronie sygnalistów.

7. Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów.

8. Środki ochrony sygnalistów.

9. Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą.

10. Ochrona danych osobowych sygnalistów.

11. Przepisy RODO a dyrektywa o sygnalistach.

12. Sygnaliści a tajemnice prawnie chronione.

13. Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty.

14. Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe.

15. Opracowanie procedur formalnych wynikających z dyrektywy o sygnalistach.

16. Błędy w funkcjonującym obszarze sygnalizacji.

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat ukończenia szkolenia

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

28-10-2021Warszawa
25-11-2021Warszawa
13-12-2021Warszawa

Zaufali nam: