SYMPOZJUM Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w praktyce – zmiany 2020/2021

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

SYMPOZJUM Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w praktyce – zmiany 2020/2021

26 02 2021 - Warszawa

Kategoria: , ,

Prowadzący

Piotr Zimmerman – starszy wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny w kancelarii prawnej Zimmerman i Wspólnicy. W latach 1999-2002 orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W tym czasie prowadził postępowania upadłościowe oraz pełnił funkcje sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych znaczących spółek regionu. W latach 2003-2006 przewodniczył Wydziałowi do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie oraz pełnił funkcję sędziego komisarza i orzekał w sprawach upadłościowych toczących się w tym wydziale. W 2005 roku jako Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. zniesienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz utworzenia w to miejsce Sądów Rejonowych dla m.st. Warszawy, dla Warszawy Woli oraz Warszawy Żoliborza, przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce. W latach 2005-2006 orzekał także w Wydziale XXIII Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpoznając w II instancji sprawy gospodarcze, upadłościowe i rejestrowe. W latach 2007-2010 współpracował z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, najpierw jako starszy doradca a następnie jako wspólnik. Brał udział w konsultacjach przed wejściem w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. W roku 2006 uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Interesuje się prawem konstytucyjnym i wpływem konstytucji na zakres uprawnień podmiotowych, realizowanych w postępowaniu sądowym. Był autorem pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności art. 172 prawa upadłościowego z 1934 r. z Konstytucją, odpowiedź na które stała się podstawą do całkowitej zmiany tego uregulowania w nowym prawie upadłościowym i naprawczym. W 2007 roku, jako pełnomocnik skarżącego, skutecznie doprowadził do uznania przez TK, iż regulacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, niepozwalające kandydatowi na sędziego odwołać od decyzji o nieprzedstawieniu jego wniosku o powołanie Prezydentowi RP, są niezgodnie z Konstytucją.

Opis sympozjum

Celem sympozjum jest pozyskanie przez uczestników specjalistycznej wiedzy z obszaru Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Prelegent w praktyczny sposób przedstawi informacje na temat kluczowych etapów każdego z postępowań. Uczestnicy nabędą umiejętności sprawnego reagowania w najważniejszych fazach procedur, tak aby skutecznie chronić interesy podmiotu, w którego strukturach działają. Program zajęć obejmuje również omówienie problematycznych elementów postępowania – prelegent przedstawi niebezpieczeństwa z nimi związane i właściwy model postępowania pozwalający uchronić przed zmaterializowaniem się ryzyka. Co ważne, materia zajęć uwzględnia najnowsze zmiany prawa insolwencyjnego – uczestnicy mający wcześniejsze doświadczenie z tą dziedziną będą mogli zaktualizować swoją wiedzę, a każdy uczestnik będzie miał pewność, że prezentowane informacje są w pełni aktualne.

Program

I. Postępowanie restrukturyzacyjne

1. Kto i kiedy? Czyli o przesłankach otwarcia restrukturyzacji oraz zdolności restrukturyzacyjnej słów kilka.

2. Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

3. Czy wnioski upadłościowy i restrukturyzacyjny mogą iść w parze?

4. Charakterystyka poszczególnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, z uwzględnieniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego Tarczą 4.0.

5. Jak powstaje i co zawiera spis wierzytelności?

6. Kwestionowanie treści spisu wierzytelności.

7. Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na toczące się postępowania sądowe i egzekucyjne.

8. Układ, jako sedno postępowania. Co obejmuje i w jaki sposób jest przyjmowany?

9. Finał – umorzenie lub zakończenie postępowania. Co wierzycielowi daje wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności?

10. Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców – jak skorzystać z pomocy?

II. Postępowanie upadłościowe

1. Zdolność upadłościowa oraz przesłanki ogłoszenia upadłości.

2. Wniosek o ogłoszenie upadłości – jak nie polec na formalnościach?

3. Przebieg postępowania o ogłoszenie upadłości, w tym sposoby zabezpieczenia majątku dłużnika.

4. Kto jest kim, czyli organy i uczestnicy postępowania upadłościowego.

5. Zgłoszenia wierzytelności oraz ustalenie listy wierzytelności.

6. Zakończenie lub umorzenie postępowania. Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności.

7. Upadłość konsumencka po zmianach.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć:
CK ADN Browary Warszawskie
ul. Grzybowska 56
05-077 Warszawa

Sympozjum realizowane równocześnie w formie online »

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

26 02 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję