Szkolenia Online Lean Accounting

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Online Lean Accounting

02 08 2021 - 03 08 2021 - Online

Kategoria: , , ,
Program

DZIEŃ I

Moduł 1. Wprowadzenie

1. Wprowadzenie do koncepcji filozofii Lean.
2. Lean Accounting jako integralna część systemu zarządzania w szczupłym przedsiębiorstwie.

Moduł 2. Istota Lean Accounting

1. Księgowanie kosztów a zarządzanie kosztami – przybliżenie zadań, przed którymi stoi specjalista rachunkowości zarządczej w szczupłym przedsiębiorstwie
2. Główne zasady, którymi powinno kierować się przedsiębiorstwo wdrażające Lean Accounting.
3. Metody na przyśpieszenie procesu zamknięcia miesiąca.  
4. Filozofia ciągłego doskonalenia Kaizen (Continuous Improvement) z wykorzystaniem podejścia PDCA.

Moduł 3. Narzędzia, którymi posługuje się Lean  Accounting

1. Rachunek kosztów celu (Target Costing). Rozszerzenie Target Costing na cały łańcuch dostaw. Ogólna charakterystyka funkcjonowania systemu „open book accounting”  
2. Rachunek permanentnej redukcji kosztów (Kaizen Costing).
3. Rachunek kosztów i wyników strumienia wartości. Kalkulacja średniego kosztu produktu w tym rachunku.
4. Rachunek kosztów cech i charakterystyk jako metoda na pokazanie kosztów zindywidualizowanego produktu.

Moduł 4. Przykłady z praktyki

1. Przykłady z wdrożeń Lean Accounting.
2. Case study – ocena wniosku inwestycyjnego zgodnie z zasadami szczupłej rachunkowości.

DZIEŃ II

Moduł 5. Zarządzanie przez wizualizację

1. Zarządzanie wynikami poprzez zrozumiałe dla wszystkich zaangażowanych w dany proces pracowników finansowe i niefinansowe kluczowe wskaźniki dokonań (KPI) wykorzystywane w Lean Accounting.
2. Wizualne formy prezentacji KPI na ogólnodostępnych tablicach wyników.

Moduł 6. Strumienie wartości

1. Mapowanie strumieni wartości w pięciu krokach.
2. Charakterystyka miar wspierających strumienie wartości używanych w Lean Accounting. Sposoby zbierania danych oraz komunikowania i wykorzystania informacji zarządczej w celu zaangażowania wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia i lepszego wykorzystania dostępnych zasobów.
3. Kompleksowa analiza kosztów w strumieniu wartości
a) planowanie i realizowanie ciągłego doskonalenia przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Wsparcie procesu ciągłego doskonalenia przez Lean Accounting poprzez analizę efektywności wykorzystania dostępnych zasobów w przedsiębiorstwie ( ludzie, infrastruktura). Przedstawienie stanu obecnego oraz stanu planowanego do osiągnięcia w przyszłości.
b) publikowanie najważniejszych, syntetycznych informacji na tablicach wyników. Sposób komunikowania rachunku wyników.

Moduł 7. Planowanie zgodne z Lean

1. Szczupłe planowanie od sprzedaży, poprzez operacje wewnętrzne po wyniki finansowe (Lean Sales, Operational and Financial Plannig ( SOFP )). Identyfikacja wąskich gardeł i analiza kosztów w planowanym strumieniu wartości. Planowanie skonsolidowanego raportu finansowego według Lean.
2. Przełożenie celów strategicznych na cząstkowe cele operacyjne z wykorzystaniem metody Hoshin – kanri.
3. Znaczenie i wykorzystanie sprzężeń wyprzedzających (feed forward) w porównaniu do sprzężeń zwrotnych (feed back).

Moduł 8. Analiza zaawansowania wdrożenia systemu Lean.

1. Badanie zaawansowanie przedsiębiorstwa w jego transformacji w kierunku szczupłej organizacji z perspektywy rachunkowości, zarządzania zmianą oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1150 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → wykład cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → wykład cz.III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane równocześnie w formie stacjonarnej w Warszawie »

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

02 08 2021 - 03 08 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję