Szkolenia online Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Ryzyko jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej instytucji finansowej. Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych jest trudnym zadaniem wymagającym dogłębnej  i specjalistycznej wiedzy.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie identyfikacji, pomiaru i sterowania ryzykiem, a także umiejętności kompleksowego spojrzenia na znaczenie ryzyka w działalności instytucji finansowych. Uwzględniona przy tym jest odmienność poszczególnych instytucji finansowych, zwłaszcza banków i zakładów ubezpieczeń. Szkolenie prowadzone będzie w formule warsztatowej, łączącej elementy wykładów oraz pracę nad case’ami.

Korzyści z udziału w szkoleniu: nabycie umiejętności identyfikowania czynników i źródeł ryzyka, umiejętność właściwego interpretowania i wyjaśniania przyczyn negatywnych skutków realizacji ryzyka, sprawne posługiwanie się regulacjami prawnymi do właściwego kształtowania procesów w ramach zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej, umiejętność wykorzystywania różnorodnych źródeł danych do oceny ryzyka oraz monitorowania poszczególnych rodzajów ryzyka, umiejętność wskazania zależności pomiędzy efektywnością a ryzykiem podejmowanym przez instytucję finansową.

Program

1. Współczesne instytucje finansowe.

2. Typologia ryzyka w instytucjach finansowych.

3. Ryzyko kredytowe.

4. Ryzyko rynkowe.

5. Ryzyko zarządzania aktywami i pasywami (banki i zakłady ubezpieczeń).

6. Ryzyko ubezpieczeniowe.

7. Ryzyko operacyjne.

8. Regulacje kapitałowe.

9. Zarządzanie ryzykiem i efektywnością.

10. Audyt wewnętrzny i compliance w instytucjach finansowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:
Dzień I 9:00-14:00
Dzień II 9:00-15:00

Harmonogram szkolenia:

Dzień I
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
08:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
9:00 → wykład cz. I
10:30 → przerwa 15-minutowa
10:45 → wykład cz. II
12:15 → przerwa 30-minutowa
12:45 → wykład cz.III
14:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Dzień II
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
08:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 → wykład cz. I
10:45 → przerwa 15-minutowa
11:00→ wykład cz. II
12:45 → przerwa 30-minutowa
13:15→ wykład cz. III
15:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

22-11-202123-11-2021Online

Zaufali nam: