Szkolenia online Zmiany w przepisach ZUS i Świadczeniach Chorobowych 2021/2022

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Omówienie wchodzących zmian do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy wypadkowej oraz ustawy o świadczeniach chorobowych. Projekt zmian ustaw uchwalony.

Adresaci

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, działów personalnych. Osoby mającyce podstawową wiedzę nt. rozliczeń z ZUS, doświadczeni praktycy, chcący pogłębić swoją wiedzę.

Program

1. Strategia zmian w ZUS na lata 2021 – 2025:
• przejęcie przez ZUS rozliczania składek, zgłaszania oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń,
• przejęcie przez ZUS wypłaty zasiłków,
• JPU – jednolity plik ubezpieczeniowy,

2. Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej od 1 stycznia 2022 r.
• prawo do świadczeń chorobowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracującym:
• zapłata składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie,
• brak zaległości warunkiem uzyskania prawa do świadczeń chorobowych,
• wypłata świadczeń chorobowych po ustaniu ubezpieczenia chorobowego,
• warunki do uzyskania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia,
• skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego,
• ograniczenie wysokości wypłaty świadczeń chorobowych,
• prawo do emerytury i renty a prawo do zasiłku chorobowego,
• warunki wypłaty zasiłku chorobowego w okresie wejścia w życie zmian,
• świadczenie rehabilitacyjne a prawo do emerytury i renty,
• warunki wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego,
• waloryzacja podstawy zasiłku chorobowego,
• waloryzacja a ponowna niezdolność do pracy,
• ustalanie okresu zasiłkowego po przerwie krótszej niż 60 dni:
• okresy wliczane do okresu zasiłkowego,
• inna choroba a brak przerwy co najmniej 61 dni,
• przepis przejściowy,
• podwyższenie zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu,
• zasiłek wyrównawczy a prawo do renty i emerytury,
• zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia,
• ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po zmianach,
• pozyskiwanie dodatkowych informacji przez ZUS i termin wypłaty zasiłków,
• przepisy przejściowe w okresie wprowadzanych zmian,

3. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych na bazie wybranych zagadnień:
• minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych, przeliczenie podstawy na przełomie roku,
• zmiana wymiaru etatu a wyrównanie podstawy do minimalnej.
• wynagrodzenie za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc,
• okresy przyjmowane do podstawy i miesiące, które należy z niej wyłączyć,
• uzupełnianie składników wynagrodzenia: stałych i zmiennych pomniejszanych propor-cjonalnie i nieproporcjonalnie,
• składniki nie uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń,
• uzupełnianie miesiąca: niezdolność do pracy i urlop wypoczynkowy,
•wyjście prywatne a uzupełnianie miesiąca,
• wpływ zmiany wymiaru etatu na podstawę wymiaru świadczeń:
• zmiana wymiaru etatu w miesiącach poprzedzających niezdolność,
• zmiana wymiaru etatu w miesiącu powstania niezdolności do pracy,
• nowa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych,
• zmiana rodzaju wypłaty świadczenia chorobowego,

4. Zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy w 2021 r.:
• przepisy o wynagradzaniu a prawo do zasiłku chorobowego,
• pojęcie rodzaju działalności według PKD,
• zdarzenie uznawane za wypadek przy pracy ujmowane w ZUS IWA dla potrzeb różnicowa-nia składki na ubezpieczenie wypadkowe,
• brak sukcesji stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
• stopa procentowa składki wypadkowej do momentu uzyskania wpisu do REGON,
• korekta ZUS IWA – zlecenie przez ZUS kontroli u płatników,

5. Zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w 2021 i 2022 r.
• ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników spółek: z o.o., jawnej, partner-skiej i komandytowej,
• dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla osób współpracujących przy
„uldze na start”,
• uproszczenie zasad podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom: zawieszenie i wzno-wienie prowadzenia działalności,
• opłacenie składek po terminie a brak obowiązku zapłaty odsetek,
• umarzanie i nienaliczanie odsetek: umarzanie składek dla ogłaszających upadłość,
• tryb ściągania zaległych składek,
• zwrot nienależnie opłaconych składek,
• ograniczenie przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych,
• podpisywanie dokumentów elektronicznych,
• samodzielne pobieranie zaświadczeń z PUE ZUS,
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
• obowiązek założenia PUE ZUS przez wszystkich płatników,
• elektronizacja wniosków A1,

 

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00-15:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

13-12-2021Online

Zaufali nam: