Podatek od nieruchomości 2021 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Podatek od nieruchomości 2021 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

27 08 2021 - Poznań
29 09 2021 - Warszawa
30 11 2021 - Warszawa

Kategoria: , ,

Podatek od nieruchomości pozostaje od kilku lat jednym z budzących największe spory z fiskusem należności podatkowych. W ostatnich latach doszło do niezwykle istotnych zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz w ustawie Prawo budowlane. Oprócz zaprezentowania w praktyczny sposób zmian dotyczących rozliczenia podatku od nieruchomości celem szkolenia jest również omówienie najczęstszych problemów z rozliczeniem podatku od nieruchomości w branży wod-kan i energetycznej. Trzeba bowiem pamiętać, że w dalszym ciągu istnieją znaczące wątpliwości dotyczące m. in. opodatkowania urządzeń technicznych, zbiorników, czy też sieci. Praktyczne zaprezentowanie tematyki podatku od nieruchomości, w oparciu o orzecznictwo organów podatkowych oraz sądów administracyjnych umożliwi uczestnikom uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozliczania tego podatku. Szkolenie będzie miało charakter branżowy, dzięki czemu uczestnicy skorzystają z wiedzy doświadczonego prelegenta oraz spotkają przedstawicieli innych firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowych i podatkowych, jak również do służb technicznych odpowiedzialnych za rozliczanie podatku od nieruchomości w firmach z branży wod-kan i energetycznej.

Program

1. Regulacje prawne najważniejsze dla podatku od nieruchomości w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej:
a) ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jako podstawowe źródło podatku od nieruchomości,
b) istotne przepisy Kodeksu cywilnego, w tym dotyczące własności sieci, służebności przesyłu, jak również posiadania samoistnego,
c) stosowanie ustawy – Prawo budowlane,
d) regulacje Ordynacji podatkowej istotne z punktu widzenia podatku od nieruchomości.

2. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a) wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości,
b) księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
c) możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi,
d) Klasyfikacja Środków Trwałych a podatek od nieruchomości,
e) organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości,
f) przedawnienie podatku od nieruchomości.

3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej:
a) budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
b) pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”,
c) pojęcie budowli i urządzenia budowlanego,
d) różnica w pojęciu „budynku” oraz „budowli”,
e) budowla na cudzym gruncie,
f) transformatory jako obiekty budowlane opodatkowane podatkiem od nieruchomości,
g) opodatkowanie urządzeń technicznych,
h) sieci techniczne,
i) urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
j) zbiorniki,
k) drogi,
l) wiaty
m) wolno stojące instalacje, maszty antenowe i wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe,
n) tymczasowe obiekty budowlane m. in. sezonowe namioty, obiekty kontenerowe, przenośne transformatory itp.
o) place, place pod śmietnik, ogrodzenia,
p) przyłącza,
q) uzbrojenie terenu.

4. Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a) zasady określania powierzchni gruntów,
b) powierzchnia użytkowa budynku,
c) dokumentacja istotna w przypadku określania powierzchni budynku,
d) powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
e) ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach,
f) budowle zamortyzowane a podatek od nieruchomości,
g) modernizacja budowli a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania.

5. Podatnik podatku od nieruchomości:
a) właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości,
b) posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości,
c) użytkownik wieczysty podatnikiem podatku od nieruchomości,
d) posiadacz zależny – posiadacz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

6. Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli:
a) podmioty zobowiązane do zapłaty podatku,
b) odpowiedzialność za zaległości,
c) rozliczenia między współwłaścicielami.

7. Stawki podatku od nieruchomości w 2021 r.:
a) zasady ustalania stawki podatku od nieruchomości przez radę gminy,
b) możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości poprzez uchwałę rady gminy,
c) stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów,
d) stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków,
e) stawka podatku od nieruchomości dotycząca budowli.

8. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:
a) ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
b) wybudowanie nieruchomości a podatek,
c) nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
d) sprzedaż nieruchomości,
e) likwidacja obiektu budowlanego a moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
f) deklaracje w podatku od nieruchomości,
g) terminy zapłaty podatku.

9. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.

10. Zmiany z ostatnich lat w przepisach podatku od nieruchomości, które mają wpływ na rozliczanie podatku:
a) zmiana definicji „obiektu budowlanego” w Prawie budowlanym – możliwość wyłączenia z opodatkowania obiektów niespełniających definicji z Prawa budowlanego,
b) wyłączenia z zakresu opodatkowania z powodów technicznych,
c) skutki nowego zakresu solidarnej odpowiedzialności podatników w przypadku współwłasności obiektów budowlanych oraz nieruchomości,
d) nowelizacja ustawy Prawo budowlane z 19 września 2020 r.,
e) jednolity wzór deklaracji na podatek od nieruchomości,
f) grunty pod infrastrukturą przesyłową.

11. Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego:
a) podatek od nieruchomości jako koszt,
b) zaległość w podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów,
c) rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie.

12. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości.

13. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 640 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

27 08 2021 - Poznań
29 09 2021 - Warszawa
30 11 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję