Szkolenie online ABC rachunkowości budżetowej 2021

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online ABC rachunkowości budżetowej 2021

26 08 2021 - 27 08 2021 - Online

Kategoria:
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, w szczególności zaś w departamentach, wydziałach i referatach finansowo – księgowych, biurach jednostek budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. W szkoleniu mogą wziąć udział także pracownicy kontroli wewnętrznej i audytu. którzy chcą usystematyzować i zaktualizować wiedzę, jak też wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem i poszerzeniem wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i sprawozdawczości obowiązujących jednostki budżetowe, zarówno państwowe jak też samorządowe. Sposób szkolenia to systematyczny spójny wykład oraz praktyczne warsztaty utrwalające wiedzę.

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wybrane elementy Polityki rachunkowości.

2. KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” – omówienie wybranych elementów:
a) wartość początkowa środka trwałego,
b) ogólne zasady ustalania wartości początkowej,
c) ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby wyceny początkowej środka trwałego,
d) kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego,
e) ulepszenia środków trwałych,
f) nakłady na bieżącą eksploatację.

3. Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic.

4. Umowa na roboty remontowe:
a) omówienie podstawowych elementów,
b) termin płatności,
c) kary umowne,
d) kompensata należności.

5. Elementy kontroli:
a) wstępna kontrola dokumentów,
b) kontrola formalno-rachunkowa,
c) kontrola merytoryczna,
d) dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.

6. Panel dyskusyjny.

Dzień 2
1. Opis dokumentów jako kontrola merytoryczna – odpowiedzialność a zakres obowiązków:
a) wzory pieczątek,
b) dekretowanie dokumentów.

2. Ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy:
a) moment ujęcia w księgach rachunkowych,
b) grupowanie dokumentów finansowych,
c) ewidencja zapasów materiałów.

3. Stosowanie konta 300 „Rozliczenie zakupu” – najczęstsze problemy z jego zastosowaniem.

4. Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową:
a) definicja obiektu hotelarskiego
b) definicja usługi hotelarskiej
c) rodzaje obiektów hotelarskich
d) Organy właściwe do zaszeregowania i ewidencjonowania obiektów hotelarskich

5. Panel dyskusyjny.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa 1 osoby: 790 zł

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w kursie.

Zajęcia odbywają się:

→ I dnia w godzinach: 9.00 – 15.00

→ II dnia w godzinach: 9.00 – 13.00

→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

26 08 2021 - 27 08 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję