Szkolenie online Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2020 roku

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2020 roku

26 08 2020 - Online

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie problematyki akcyzy od wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów. Liczne praktyczne przykłady umożliwią łatwe zrozumienie prezentowanych zagadnień. Znaczna część zajęć zostanie poświęcona na omówienie zmian wprowadzanych w 2020 r. (m.in: zmiany w zakresie stawek akcyzy, objęcie e-papierosów akcyzą, modyfikacje reguł korzystania ze zwolnień od akcyzy, zmiany dotyczące zabezpieczenia akcyzowego, elektronizacja w akcyzie).

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych.

Program

1. Wprowadzenie do problematyki akcyzy od napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych:
a) przedstawienie źródeł prawa (dyrektywy, ustawa, akty wykonawcze),
b) najważniejsze reguły podatku akcyzowego,
c) zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą.

2. Podstawowe pojęcia w podatku akcyzowym:
a) wyroby akcyzowe,
b) napoje alkoholowe,
c) wyroby tytoniowe,
d) skład podatkowy,
e) procedura zawieszenia poboru akcyzy,
f) zarejestrowany odbiorca i zarejestrowany wysyłający.

3. Zakres czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym:
a) produkcja napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
b) wprowadzenie napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych do składu podatkowego.

4. Zasady dokonywania sprzedaży i zakupów napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych:
a) sprzedaż i zakup napojów alkoholowych na terytorium kraju,
b) nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa napojów alkoholowych.

5. Reguły powstawania obowiązku podatkowego w przypadku wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

6. Procedura zawieszenia poboru akcyzy:
a) zasady stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy,
b) w jakich sytuacjach możliwe jest przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy?
c) wymogi przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (system teleinformatyczny, dokument elektroniczny e-AD),
d) moment zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy.

7. Reguły prowadzenia składu podatkowego:
a) warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego,
b) ewidencja składu podatkowego po ostatnich zmianach.

8. Stawki akcyzy dla napojów alkoholowych obowiązujące w 2020 r.:
a) stawka akcyzy dla alkoholu etylowego,
b) wino i napoje fermentowane,
c) wyroby pośrednie,
d) stawka akcyzy dla piwa,
e) zmiany stawek akcyzy od 1.01.2020 r., sposób postępowaniach w okresie przejściowym.

9. Sposób obliczania podatku akcyzowego w odniesieniu do wyrobów tytoniowych:
a) podstawa opodatkowania,
b) stawki akcyzy na 2020 r.,
c) zmiany stawek akcyzy od 1.01.2020 r., sposób postępowaniach w okresie przejściowym.

10. Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy i prowadzenie składu podatkowego w świetle najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych.

11. Zabezpieczenia akcyzowe w praktyce:
a) formy zabezpieczenia akcyzowego,
b) zabezpieczenie generalne,
c) zabezpieczenie ryczałtowe oraz zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia,
d) sposób składania i rozliczania zabezpieczenia akcyzowego,
e) nowe rozwiązania dotyczące zabezpieczenia akcyzowego,
f) zmiany w zakresie nowych form zabezpieczenia akcyzowego (hipoteka na nieruchomości).

12. Zwolnienia akcyzowe:
a) zakres zwolnień i warunki ich stosowania,
b) zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
c) prowadzenie ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
d) stosowanie zwolnienia od akcyzy dla alkoholu skażonego,
e) specyficzne zwolnienia od akcyzy możliwe do zastosowania w przypadku wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

13. Zmiany w zakresie stosowania zwolnień od akcyzy:
a) objęcie przemieszczeń wyrobów zwolnionych Systemem (EMCS PL2),
b) zasady sporządzania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) oraz potwierdzania odbioru,
c) terminy na dokonanie poszczególnych czynności,
d) czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2020 r.?

14. Skutki wejście w życie akcyzy na e-papierosy:
a) nowe obowiązki ciążące na producentach i podmiotach zajmujących się obrotem,
b) stawki podatku i zasady jego rozliczania,
c) sposób postępowaniach w zakresie znaków akcyzy,
d) regulacje przejściowe i terminy wejścia w życie nowych przepisów.

15. Ubytki wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych:
a) zakres strat uznawanych za ubytki,
b) zwolnienie od akcyzy dla ubytków normatywnych z uwzględnieniem ostatnich zmian,
c) zwolnienie od akcyzy dla ubytków powstających na skutek zdarzenia losowego lub siły wyższej,
d) ubytki wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych w najnowszych interpretacjach.

16. Dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe w tzw. procedurze akcyzy zapłaconej:
a) dokument UDT,
b) ewidencja nabyć wewnątrzwspólnotowych z akcyzą zapłaconą,
c) sposób ubiegania się o zwrot akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej w procedurze akcyzy zapłaconej,
d) nowe reguły przemieszczenia alkoholu skażonego.

17. Zasady dokonywania wpłat akcyzy oraz rozliczenie podatku akcyzowego w deklaracji podatkowej:
a) wstępne wpłaty dzienne,
b) omówienie reguł sporządzania i składania deklaracji podatkowych dla napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

18. Stosowanie znaków akcyzy dla napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych:
a) podatkowe znaki akcyzy,
b) legalizacyjne znaki akcyzy,
c) zasady otrzymywania i nakładania znaków akcyzy,
d) sposób prowadzenia ewidencji znaków akcyzy,
e) zdejmowanie znaków akcyzy.

19. Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego i interpretacji organów podatkowych dotyczących branży alkoholowej i tytoniowej.

20. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej a podatek akcyzowy:
a) właściwość urzędów w sprawach dotyczących akcyzy – omówienie poszczególnych przypadków,
b) zasady rozliczania akcyzy, składania deklaracji podatkowych i informacji podatkowych.

21. Pozostałe planowane zmiany w zakresie podatku akcyzowego:
a) wprowadzenie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
b) nałożenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej – terminy wejścia w życie nowych przepisów dla poszczególnych grup przedsiębiorstw,
c) wprowadzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

22. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Informacje organizacyjne

RABAT 20%!
Koszt uczestnictwa: 490 zł + 23% VAT  392 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → wykład cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

26 08 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję