Szkolenie online Prawo budowlane – bezpieczne zarządzanie budynkami i innymi obiektami budowlanymi

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Obowiązujące normy prawne dotyczące tematu szkolenia.

2. Ostatnie nowelizacje Prawa budowlanego.

3. Obowiązkowe kontrole stanu technicznego budynków:
a) przeglądy i kontrole ,,półroczne”,
b) kontrole co najmniej raz w roku,
c) kontrole 5 – letnie,
d) obowiązkowe kontrole kotłów, instalacji i urządzeń grzewczych oraz chłodniczych,
e) kontrole nadzwyczajne.

4. Kto może dokonywać kontroli okresowych obiektów budowlanych i jakie powinien posiadać uprawnienia.

5. Przygotowanie właściciela, zarządcy – administratora do kontroli okresowej.

6. Co koniecznie powinny zawierać protokoły z przeprowadzonych kontroli obiektu budowlanego – wzory protokołów.

7. Jakie załączniki powinny być załączone do protokołów kontroli.

8. Zasady prowadzenia ,,Książki obiektu budowlanego” (dalej KOB):
a) co zawiera KOB,
b) kto musi prowadzić KOB i kogo może upoważnić do jej prowadzenia,
c) w jakiej formie powinno być upoważnienie,
d) kiedy założyć i jak przepisowo prowadzić KOB,
e) jak prawidłowo dokonywać regularnych zapisów,
f) rejestracja poszczególnych zapisów m.in. z okresowych kontroli i remontów oraz innych robót budowlanych,
g) jak się zachować i czego dokonać gdy dotychczas nie była prowadzona KOB (lub zaniechano prowadzenia).

9. Jaka obowiązkowa dokumentacja powinna być dołączona do KOB.

10. Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu KOB.

11. Co inspektorzy nadzoru budowlanego w Polsce kontroluję wg. aktualnych przepisów i wytycznych na rok 2018 – Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

12. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego:
a) obowiązki właściciela i zarządcy w utrzymaniu i użytkowaniu obiektu budowlanego,
b) zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego i związane z tym postępowanie administracyjne,
c) odpowiedzialność za nielegalne lub niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 590 + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

17-12-2021Online

Zaufali nam: