Szkolenie online Ceny transferowe – obowiązki sprawozdawcze w 2021 r.

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

dr Jarosław F.Mika – Partner, doradca podatkowy, leader zespołu cen transferowych. Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2017, Wydanie 2), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności” (C.H. Beck, Warszawa 2014), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012).

Opis szkolenia

Podczas szkolenia będzie omówiony katalog obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych za 2020 roku. Termin raportowania za 2020 r. upływa 31.12.2021 roku. Wskazane zostaną kluczowe ryzyka związane z wypełnieniem TPR za 2020 r. oraz podstawowe zasady (procedura) przygotowania analizy porównawczej. Przedstawiony zostanie również sposób przygotowania analizy porównawczej w trybie art.11r uCIT, w przypadku gdy zmiana otoczenia ekonomicznego (wskaźników makroekonomicznych) wpłynęła na zmianę wskaźnika rentowności (ang. Profit Level Indicator) na transakcji kontrolowanej. Dodatkowo zaprezentowana zostanie autorska koncepcja zasady rynkowości cen (ang. market price principle), której wdrożenie zminimalizuje lub wyeliminuje ryzyko karne skarbowe wynikające z art.56c oraz 80 KKS.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie należy wypełnić za 2020 r. w zakresie raportowania transakcji grupowych. Omówione zostaną wybrane rodzaje transakcji kontrolowanych i sposób ich ujęcia w formularzu TPR. Ponadto przedstawione zostaną nowe regulacje obligujące raportowanie transakcji z limitem 500 000 zł.

Program

1. Obowiązki raportowania cen transferowych za 2020 r. – do 31.12.2021 r.
2. Ryzyka podatkowe wynikające z obowiązków sprawozdawczych w TP za 2020.
3. Omówienie wersji interaktywnej TPR-C za 2020.
4. Przedstawienie metodologii sporządzenia analiz porównawczych.
5. Omówienie konieczności uwzględnienia wpływu COVID na obowiązki za 2020 r.
6. Nowości w cenach transferowych od 2022 oraz obowiązujące retrospektywnie od 2021.

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

14-12-2021Online

Zaufali nam: