Szkolenie online Compliance w organizacji

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Wprowadzenie compliance skutecznie minimalizacje ryzyka oraz wpływa na poprawę rentowności organizacji. Już niedługo posiadanie compliance będzie nowym obowiązkiem dla przedsiębiorców, wymuszonym przez projektowane zmiany prawne. Wdrożenie systemu compliance pozwala zarządzającym na bieżąco identyfikować i mitygować ew. ryzyka, jak również minimalizować ryzyko odpowiedzialności za ew. nieprawidłowości.

Efektem wdrożenia funkcji compliance w organizacji będzie:
• wypełnienie wymogów zawartych w nowej ustawie,
• dopełnienie należytej staranności,
• minimalizacja ryzyka dotyczącego odpowiedzialności firmy i jej zarządu za ewentualne nieprawidłowości powstałe w organizacji. 

Adresaci szkolenia

Uczestnikami szkolenia są:
• członkowie zarządów
• pracownicy działów: compliance, prawnego, bezpieczeństwa, audytu, kontroli wewnętrznej
• menedżerowie, którzy potrzebują dokształcić się z zagadnień compliance, aby móc bezpiecznie i profesjonalnie zarządzać i kierować zespołami.

Cel szkolenia

Nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej skutecznego wdrożenia w organizacji systemu compliance. Zapoznanie z regulacjami prawnymi, które definiują zakres oraz wymogi związane z compliance w firmie. Poznanie roli CMS w organizacji, jego narzędzi i sposobów działania.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• wybrać regulacje prawne i standardy adekwatne do zdefiniowania funkcji zgodności dla swojej organizacji,
• wskazać i umiejscowić w organizacji rolę compliance oficera,
• zdefiniować elementy systemu compliance
• skutecznie monitorować system compliance w firmie.

Program szkolenia

1. Regulacje prawne istotne dla compliance w organizacji.

2. Praktyczne aspekty działań antykorupcyjnych w organizacji.

3. Podstawy zarządzania ryzykiem.

4. Proces weryfikacji kontrahentów w aspekcie compliance.

5. Rola compliance oficera.

6. Whistleblowing w praktyce.

7. Zasady prowadzenie dochodzeń wewnętrznych.

8. Wdrażanie narzędzi dla sygnalistów w praktyce.

9. Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w procesie przygotowania narzędzi dla sygnalistów.

10. Automatyzacja procesu obsługi zgłoszeń.

11. Algorytm zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów. 

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 15:30 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

19-11-2021Online
08-12-2021Online
20-12-2021Online

Zaufali nam: