Szkolenie online Controlling personalny

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

W wielu organizacjach dział personalny postrzegany jest w kategoriach kosztu, a ekonomiści niechętnie akceptują projekty z obszaru HR, przedkładając nad nie choćby inwestycje technologiczne. Powszechnie mówi się o kosztach zasobów ludzkich, a tylko nieliczni wskazują na możliwość zwrotu inwestycji w kapitał ludzki. Kapitał ludzki to jedno z kluczowych pojęć współczesnego HR. Wzrost znaczenia zarządzania strategicznego w obszarze HR spowodował liczne działania zmierzające do wypracowania strategii personalnych. Strategia personalna jest wartością, ale tylko do momentu, kiedy nie posiada miar strategicznych, które pozwalają kontrolować jej wdrażanie. Jest to jedno z najważniejszych zastosowań controllingu personalnego. Controlling personalny pozwala ekonomicznie uzasadnić wydatki w organizacji, traktując je jako inwestycje w kapitał ludzki, które podlegają zwrotowi podobnie, jak inne dobre inwestycje. Wdrożenie i doskonalenie controllingu personalnego to nieodzowny etap rozwoju każdej organizacji.

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy i menedżerowie departamentów HR, działów rozwojowych i działów szkoleń, jak również menedżerowie z obszaru zarządzania strategicznego, właściciele firm, specjaliści działów controllingu oraz pracownicy pionów finansowych, którzy dążą do podnoszenia swoich kompetencji i do doskonalenia warsztatu podejmowania dobrych decyzji zarządczych.

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie controllingu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności umiejętności w zakresie doboru i liczenia wskaźników z controllingu personalnego oraz umiejętność interpretowania, aby na ich podstawie wyciągać wnioski, które będą potem bazą do podejmowania strategicznych decyzji.

Metodyka szkolenia

Szkolenie zdalne – distance learning to transmisja szkolenia stacjonarnego połączona z komunikacją zdalną z Uczestnikami. Podczas szkolenia widoczny jest ekran trenera oraz sam trener prowadzący. Przed szkoleniem Uczestnicy wypełniają ankietę mającą na celu poznanie jak w ich organizacjach funkcjonuje controlling personalny oraz jakie zagadnienia w zakresie tematu szkolenia są dla Uczestników kluczowe. Szkolenie zbudowane w oparciu o mini wykład, ćwiczenia, analizę przypadków oraz dyskusję.

Program szkolenia

1. Teoretyczne aspekty controllingu personalnego
• Koncepcje controllingu personalnego
• Zadania controllingu personalnego
• Strategia organizacji, mapy strategii i wskaźniki pomiaru
• Zadania controllingu w obszarze personalnym
• Zasoby ludzkie z perspektywy finansów i rachunkowości

2. Analiza obszarów zastosowania controlingu personalnego w organizacji
• Analiza wskaźników i przypadków na podstawie ankiet uczestników
• Oczekiwania biznesu względem HR vs narzędzia controllingu personalnego

3. KPI – dobór i metodyka liczenia wskaźników
• Dlaczego organizacje mierzą efektywność procesów i działań
• Rodzaje wskaźników efektywności procesów w organizacji
• Jak tworzyć użyteczne KPI
• Jak wybrać wskaźniki najważniejsze dla organizacji
• Pomiar kapitału ludzkiego

4. Wskaźniki i benchamarki – jak mierzyć niemierzalne?
• Sztuka porównywania – jak dokonać analizy porównawczej
• Pułapki porównywania się z innymi

5. Interpretacja danych i wyciąganie wniosków – sztuka podejmowania skutecznych decyzji
• Potrzeby współczesnej organizacji i trendy w analityce HR
• Wizualizacja danych
• Jak się ma analityka HR do analityki biznesu
• HR jako strategiczny partner biznesu

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 15:30 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

18-11-202119-11-2021Online
14-12-202115-12-2021Online

Zaufali nam: