Szkolenie online Controlling zarządczy w logistyce – nowoczesne techniki zarządzania i optymalizacji procesów

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Celem szkolenia jest budowa świadomości działania operacyjnego i nadzoru w logistyce poprzez wzbogacenie praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania produkcją i logistyką całościową (łańcuch dostaw).

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności:
• prawidłowego doboru wskaźników oraz ich analizy w tzw. pętli controlingowej, czyli bieżącego nadzoru nad kosztami procesu,
• zidentyfikowania istniejących przepływów rzeczowych i informacyjnych w organizacji,
• identyfikacji kosztów występujących w przedsiębiorstwie i przypisywania odpowiedzialności do poszczególnych działów i osób,
• oszacowania spodziewanych nakładów i efektów związanych z zaprojektowaniem i wdrożeniem usprawnień.

Program

1. Istota i miejsce logistyki w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw:
a) czy logistyka to tylko przepływ materiałowy?
b) łańcuch i system logistyczny – najważniejszy element, podejście procesowe,
c) kluczowe wskaźniki procesu (Key Process Indicators).

2. Dla kogo to robimy – klient zewnętrzny i wewnętrzny:
a) kontrola a controling – czy to jest to samo,
b) proces komunikacji i informacji zwrotnej -współdziałanie,
c) różne przykładowe zasady zarządzania a procesy weryfikacyjne:
• zarządzanie przez cele,
• zarządzanie projektowe,
• zarządzanie przez konflikt.

3. Dystrybucja i produkcja – skutek czy przyczyna działania organizacji:
a) produkcja, logistyka a może też sprzedaż – kto ważniejszy –optymalizacja i suboptymalizacja,
b) prognozowanie i planowanie – czy to to samo?
c) koncepcja S&OP – Sales and Operations Planning wszyscy w procesie są odpowiedzialni za wynik.

4. Czy w procesie wszystko jest tak samo ważne:
a) analiza ABC i XYZ w procesie,
b) koszty stałe i zmienne,
c) marketing mix 4 P i trójkąt Nadlera,
d) narzędzia zarządzania kosztami.

5. Praktyczne zastosowanie kontroli i controllingu w firmie:
a) jak określić i wykryć problemy w przepływach,
b) centra zarządzania odpowiedzialnością controlingową od komórki do centrali,
c) audyt wewnętrzny i zewnętrzny – inwentaryzacje,
d) systemy wskaźników i zasady ich tworzenia- mierniki syntetyczne i analityczne,
e) controling w połączeniu z rachunkiem kosztów działań ( ABC – Activity Base Costing).

6. Nowoczesne techniki zarządzania i optymalizacji procesów:
a) Lean czy Agille – odchudzanie czy uelastycznianie procesu,
b) 5S – organizacja miejsc pracy (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina),
c) 改 – KAI (zmiana) 善 – ZEN (dobry) – Kaizen ciągłe doskonalenie,
d) Zsynchronizowanie zaopatrzenia z produkcją – Just In Time,
e) Kanban jako samoregulujące narzędzie sterowania procesami produkcyjnymi Unikanie błędów, przyśpieszanie procesów SMED, YOKA-POKE.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:40 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Dostępne terminy

05-11-2021Online

Zaufali nam: