Szkolenie online Dokumenty transportowe a podatek VAT problematyka branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Dokumenty transportowe a podatek VAT problematyka branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

08 10 2020 - Online

Kategoria: , ,
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów i głównych księgowych, specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych w branży TSL.

Program

1. Określenie momentu wykonania usługi transportowej oraz spedycyjnej:
a) moment wykonania usługi transportu drogowego,
b) wykonanie usług transportu kolejowego,
c) transport morski a moment wykonania usługi,
d) moment wykonania usługi transportu lotniczego,
e) wykonanie usług spedycyjnych,
f) możliwość potraktowania usług transportu jako usług ciągłych,
g) usługi spedycyjne rozliczane w okresach rozliczeniowych,
h) refakturowanie usług spedycyjnych oraz transportowych a moment wykonania usługi.

2. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych oraz spedycyjnych:
a) moment wykonania usługi a data powstania obowiązku podatkowego,
b) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego (nowa linia orzecznicza WSA i NSA),
c) usługi opodatkowane poza terytorium Polski (tzw. NP) a moment wykazania w polskiej deklaracji VAT,
d) obowiązek podatkowy w reżimie odwrotnego obciążenia,
e) obowiązek podatkowy w przypadku usług przechowania oraz magazynowania,
f) data wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
g) faktury wystawione po terminie a powstanie obowiązku podatkowego,
h) moment rozliczenia VAT w przypadku refakturowania usług.

3. Zasady wystawiania faktur oraz refaktur w przypadku usług transportowych oraz spedycyjnych:
a) poprawna treść faktury VAT,
b) przypadki, w których nie należy wystawiać faktur,
c) anulowanie faktury,
d) sposób określenia nazwy wykonanej usługi,
e) określenie daty sprzedaży w treści faktury,
f) faktury zaliczkowe i końcowe,
g) duplikaty faktur,
h) korekty in plus i in minus, korekty bieżące i wsteczne,
i) terminy wystawienia faktur,
j) możliwość wystawienia faktur przed wykonaniem usług,
k) konsekwencje związane z wystawianiem faktur po terminie,
l) wystawianie faktur NP,
m) faktura w reżimie odwrotnego obciążenia,
n) korygowanie wcześniej wystawionych faktur,
o) faktury wystawiane przez nabywcę (samofakturowanie),
p) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
q) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail, zdjęcie), faktury zdigitalizowane (np. skan),
r) elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych czyli możliwość wysłania przez wykonawcę zamówienia publicznego faktury za pośrednictwem portalu platformy elektronicznego fakturowania,
s) zasady ujmowania skorygowanych faktur w deklaracji VAT,
t) termin na wystawienie refaktury,
u) treść refakturowanej faktury,
v) faktura VAT a mechanizm podzielonej płatności (projekt zakładający obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności od 1 września 2019 roku),
w) nowe zasady rozliczania bonów, voucherów oraz kart podarunkowych (kiedy należy wystawić fakturę lub paragon),
x) zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
y) zmiany dotyczące kas fiskalnych (kasy fiskalne online).

4. Podstawowe zasady opodatkowania usług transportowych oraz spedycyjnych:
a) podstawa opodatkowania usług transportowych oraz spedycyjnych a rozliczenie z klientem kosztów:
• opłat dokumentacyjnych,
• opłat za zwolnienie kontenera,
• demurrage,
• detention,
• inspekcji sanitarnych oraz WIORIN,
• fumigacji,
• rewizji,
• paletyzacji,
• magazynowania,
• opłaty kongestyjna,
• kontroli celnej,
• opłat serwisowych,
• opłat portowych,
• dodatku PSS,
• dodatku za przeciążenie,
• opłat postojowych,
• dodatku sueskiego,
• zis fee,
b) obciążanie klientów karami umownymi,
c) refakturowanie kar umownych,
d) rozliczanie z klientami dodatkowych kosztów po wystawieniu faktury za wykonaną usługę.

5. Pojęcie refakturowania usług:
a) zasady refakturowania usług wynikające z przepisów unijnych,
b) regulacje w zakresie refakturowania w polskiej ustawie o VAT,
c) koncesje oraz zezwolenia a refakturowanie usług,
d) określenie momentu wykonania usługi w przypadku refakturowania usług,
e) termin na wystawienie refaktury,
f) zasady ogólne w zakresie stosowania stawek VAT w przypadku refakturowania usług.

6. Szczegółowe zasady opodatkowania transportu drogowego oraz refakturowania usług transportu drogowego:
a) miejsce opodatkowania usług spedycji oraz transportu drogowego,
b) usługi zrealizowane w całości poza terytorium kraju a ich wykazywanie w deklaracji VAT,
c) spedycja oraz transport drogowy a możliwość zastosowania stawki VAT w wysokości 0%,
d) świadczenie usług wyłącznie na terytorium Polski a możliwość zastosowania stawki VAT w wysokości 0%,
e) dokumenty niezbędne do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%.

7. Zasady opodatkowania spedycji oraz transportu kolejowego:
a) miejsce opodatkowania usług spedycji oraz transportu kolejowego,
b) zasady stosowania stawki VAT w wysokości 0% w przypadku spedycji i transportu kolejowego,
c) transport kolejowy wyłącznie na terenie Polski a stawka 0%,
d) refakturowanie na klienta kosztów transportu kolejowego,
e) dokumenty niezbędne do zastosowania stawki 0% w przypadku spedycji oraz transportu kolejowego,
f) wykazywanie spedycji oraz transportu kolejowego w deklaracji VAT.

8. Opodatkowanie spedycji oraz transportu morskiego:
a) określenie miejsca opodatkowania usług spedycji oraz transportu morskiego,
b) usługi transportu morskiego świadczone w całości poza terytorium kraju a rozliczenie VAT w Polsce,
c) możliwość opodatkowania spedycji i transportu morskiego z zastosowaniem stawki VAT w wysokości 0%,
d) dokumentacja niezbędna do zastosowania stawki 0% w przypadku spedycji oraz transportu morskiego,
e) najczęściej popełniane błędy dokumentacyjne, które uniemożliwiają zastosowanie stawki 0%,
f) wykazywanie spedycji oraz transportu morskiego w deklaracji VAT.

9. Opodatkowanie spedycji oraz transportu lotniczego:
a) miejsce opodatkowania usług spedycji oraz transportu lotniczego,
b) usługi transportu lotniczego świadczone w całości poza terytorium kraju a rozliczenie VAT w Polsce,
c) opodatkowanie spedycji oraz transportu lotniczego według stawki 0%,
d) dokumenty niezbędne do zastosowania stawki 0% w przypadku spedycji oraz transportu lotniczego,
e) wykazywanie spedycji oraz transportu lotniczego w deklaracji VAT.

10. Opodatkowanie VAT transportu multimodalnego oraz jego refakturowanie:
a) przewozy samochodowo-kolejowe,
b) przewozy samochodowo-wodne,
c) przewozy samochodowo-kolejowo-wodne,
d) przewozy samochodowo-lotnicze,
e) przewozy samochodowo-kolejowo-lotnicze,
f) przewozy samochodowo-morskie,
g) przewozy kolejowo-morskie,
h) przewozy samochodowo-kolejowo-morskie.

11. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie fakturowania i refakturowania usług w branży TSL.

12. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 550 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → wykład cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane równocześnie w formie stacjonarnej w Warszawie »

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

08 10 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję