NOWOŚĆ

Szkolenie online Dyscyplina finansów publicznych 2021

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: Cena: 390 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Nie dla wszystkich kierowników jednostek sektora finansów publicznych są one w pełni jasne i czytelne, a przecież ponoszą oni odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie finansowe swoich jednostek. Pracownicy tych jednostek również często mają problem z odnalezieniem się w gąszczu charakterystycznych zasad tego sektora. Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników, w sposób łatwy i zrozumiały, w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych według zasad ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości i finansów publicznych

Program szkolenia

1. Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – odpowiedzialność kierownika i pracowników jednostki sektora finansów publicznych oraz innych osób spoza sektora finansów publicznych.

2. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – charakterystyka czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych – istota, zasady, środki zapobiegawcze w praktyce jednostek, m.in. w zakresie:
a) należności,
b) zaciągania zobowiązań,
c) dokonywania wydatków,
d) dotacji,
e) inwentaryzacji,
f) sprawozdawczości,
g) zamówień publicznych itd.

3. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (przesłanki odpowiedzialności, przesłanki wyłączające odpowiedzialność).

4. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia, wymogi formalne zawiadomienia).

5. Postępowanie rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz komisji orzekającej.

6. Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

7. Kary za naruszenie dyscypliny finansowej (upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi).

8. Przedawnienie i zatarcie skazania.

9. Sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 390 zł

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. 

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

15-12-2021Online

Zaufali nam: