Szkolenie online Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników

30 06 2020 - Online

Kategoria: , ,
Prowadzący

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Program

Najistotniejsze elementy działań marketingowych oraz świadczeń na rzecz pracowników i osób niebędących pracownikami z uwagi na konsekwencje na podstawie prawa podatkowego – zagadnienia ogólne

1. Podatek VAT:
a) możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług w celach marketingowych,
b) obowiązek naliczenia podatku VAT w związku z przekazywaniem towarów i usług w celach marketingowych (opodatkowanie nieodpłatnych przekazań, próbki),
c) problemy związane z rozliczeniem VAT przy współpracy z agencjami reklamowymi.

2. Podatek CIT:
a) możliwość zaliczenia wydatków poniesionych w celach marketingowych do kosztów uzyskania przychodów oraz możliwość zaliczenia do kosztów nieodliczonego podatku VAT,
b) obowiązek rozpoznania przychodów podatkowych w podatku CIT w związku z otrzymaniem towarów i usług w ramach akcji marketingowych (przychody z tzw. świadczeń nieodpłatnych).

3. Podatek PIT:
a) obowiązek rozpoznania przychodów podatkowych w podatku PIT w  związku z otrzymaniem towarów i usług w ramach działań marketingowych (przychody z tzw. świadczeń nieodpłatnych
a  przychody ze stosunku pracy i z działalności wykonywanej osobiście),
b) zakres zwolnienia w PIT związanego z otrzymywaniem świadczeń w ramach konkursów / sprzedaży premiowych / akcji promocyjnych/ wynikających z BHP,
c) obowiązki płatnika – m.in. PIT – 8C / PIT – 8AR – konsekwencje związane z niewykonywaniem obowiązków płatnika.

4. Obowiązki dokumentacyjne i informacyjne związane z marketingiem:
a) dokumentacja konkursów / sprzedaży premiowych / akcji reklamowych i innych działań marketingowych – zakres wymaganych dokumentów,
b) regulaminy akcji marketingowych oraz regulaminy konkursów i sprzedaży premiowych
– zasady sporządzania,
c) obowiązki informacyjno-rejestracyjne w przypadku szczególnych działań marketingowych
np. loterii (obowiązki wynikające z innych ustaw np. Ustawa hazardowa, prawo celne),
d) działania marketingowe organizowane przy współpracy z agencjami marketingowymi
– zasady współpracy, obowiązki stron, wymagane dokumenty.

Szczególne rodzaje działań marketingowych oraz świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – zasady opodatkowania (koszty i przychody w CIT, przychody w PIT, możliwość zastosowania zwolnień w PIT, prawo do odliczenia i obowiązek naliczenia VAT).

5. Reklama i reprezentacja / imprezy, targi, konferencje:
a) pojęcie reklamy i reprezentacji dla celów podatkowych,
b) prezenty dla kontrahentów i pracowników,
c) konsumpcja z kontrahentami / posiłki dla pracowników,
d) imprezy dla kontrahentów oraz imprezy integracyjne dla pracowników,
e) imprezy okolicznościowe i jubileuszowe,
f) szkolenia i konferencje dla kontrahentów,
g) szkolenia / narady / konferencje dla pracowników,
h) wyjazdy krajowe i zagraniczne dla pracowników i kontrahentów,
i) udział w targach / organizacja stanowisk wystawowych,
j) wydatki na wystrój firmy.

6. Sprzedaż premiowa:
a) definicja sprzedaży premiowej / zasady prowadzenia sprzedaży premiowej,
b) dokumentacja sprzedaży premiowej,
c) usługa jako nagroda w sprzedaży premiowej,
d) sprzedaż premiowa a sprzedaż promocyjna,
e) sprzedaż premiowa – zakres zwolnienia z PIT.

7. Konkursy dla kontrahentów i pracowników:
a) definicja konkursu – problemy interpretacyjne,
b) organizator konkursu a fundator nagrody w konkursie (organizacja konkursów przez podmioty zewnętrzne),
c) konkursy w środkach masowego przekazu (np. konkursy w Internecie),
d) konkursy dla kontrahentów a konkursy dla pracowników – zakres opodatkowania i zwolnienia w PIT,
e) konkursy a programy motywacyjne – różnice w zakresie opodatkowania.

8. Premie pieniężne i rabaty:
a) pojęcie premii pieniężnych,
b) premie lojalnościowe i premie jakościowe,
c) premia pieniężna jako rabat / premia pieniężna jako usługa.

9. Sponsoring:
a) pojęcie sponsoringu w ujęciu prawnym i podatkowym,
b) niezbędne elementy umowy sponsoringu,
c) formy sponsoringu (rzeczowy, pieniężny, właściwy, niewłaściwy),
d) sponsoring a darowizny.

10. Inne świadczenia na rzecz kontrahentów:
a) przekazywanie biletów do kina / teatru / wejściówek na basen,
b) organizacja pikników i koncertów,
c) zapewnianie noclegów i wyżywienia,
d) wręczanie alkoholu i towarów luksusowych.

11. Inne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników:
a) świadczenia na rzecz członków rodziny pracownika,
b) strój, ubiór pracowników,
c) abonamenty medyczne,
d) ubezpieczenie OC członków organów spółek,
e) dowóz pracowników do pracy,
f) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
g) należności z tytułu podróży służbowych,  
h) bony towarowe dla pracowników,
i) świadczenia wynikające z przepisów BHP,
j) świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS,
k) świadczenia wynikające z regulaminów pracy i układów zbiorowych pracy,
l) samochody i telefony służbowe pracowników wykorzystywane na cele prywatne,
m) karty benefit i multisport.

12. Zestawienie najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych w zakresie opodatkowania działań marketingowych oraz świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników.

Informacje organizacyjne

PROMOCJA NA SZKOLENIA W TERMINIE CZERWCOWYM!
Koszt uczestnictwa: 490 zł + 23% VAT 392 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → wykład cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

30 06 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję