NOWOŚĆ

Szkolenie online Ewidencja podatku VAT w JST – praktyczne aspekty

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1
Cena: 390 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Pracownicy działów księgowości w urzędach JST.

Cel szkolenia

Ewidencja podatku VAT stanowi spore wyzwanie dla zasadniczej części urzędów JST, również z uwagi na częste funkcjonowanie na styku dwóch ewidencji – organu i urzędu w tym zakresie. Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze funkcjonowania podatku VAT w budżecie JST i jednostce jako urząd, jak również jednostkach podległych od strony księgowań i rozwiązań organizacyjnych w tym zakresie, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.
Dzięki uczestnictwu w szkoleniu uczestnicy:
• uporządkują i uzupełnią wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych w trakcie procesu centralizacji VAT w JST i jej jednostkach podległych,
• poznają istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania procesu centralizacji VAT w JST,
• dowiedzą się, czy prawidłowo sporządzają sprawozdania finansowe i budżetowe z uwagi na ewidencję podatku VAT.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

Program szkolenia

1. Zasady obiegu dokumentów w zakresie rozliczania VAT w JST – zmiany w politykach rachunkowości i instrukcjach obiegu i kontroli dokumentów.
2. Zasady księgowania VAT krok po kroku po centralizacji – przykłady – w budżecie JST, urzędzie, jednostce budżetowej, czy zakładzie budżetowym, w tym m.in.:
a) konto 300 czy/i 225? Może inne, nowe konta?
b) rozliczenia VAT na ustalonym poziomie JST – organ czy urząd?
c) warianty rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych: netto – brutto,
d) przykłady księgowań, gdy VAT należny jest wyższy od naliczonego, gdy VAT naliczony jest wyższy od należnego, gdy z podległych jednostek przekazywany jest cały VAT należny lub nadwyżka VAT należnego nad naliczonym,
e) paragraf wydatkowy 453, również w zakresie m.in. zapłaty VAT należnego mimo braku wpłaty – czy/kiedy?
f) podzielona płatność w ewidencji,
g) funkcjonowanie z rachunkiem bankowym do celów VAT,
h) zwroty podatku VAT – dla kogo? Na jakich zasadach?
3. Rola Centrum Usług Wspólnych w procesie rozliczania VAT.
4. Podatek VAT, a sprawozdania finansowe i budżetowe Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S oraz z operacji finansowych Rb-N, Rb-ZN.
5. Panel pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 390 zł

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

25-10-2021Online
26-11-2021Online
15-12-2021Online

Zaufali nam: