Szkolenie online Excel w controllingu personalnym

Kategoria: , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Adresaci szkolenia

Osoby raportujące na temat obszaru zasobów ludzkich, zarządzające zasobami ludzkimi oraz planujące i kontrolujące procesy i koszty personalne.

Korzyści ze szkolenia

Główną wartością dodaną z tego szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych analiz, planów, budżetów i wskaźników. Dodatkowo usystematyzujemy informacje dotyczące poszczególnych wskaźników w obszarze personalnym. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane.

UWAGA: Tempo szkolenia jest dość szybkie.

Program

1.1 Kalkulacja kosztów i wskaźników z obszaru personalnego z zastosowaniem funkcji tekstowych, logicznych, czasy, wyszukiwania i statystycznych.

1.2 Wykorzystanie tabel przestawnych do analizy danych, budowania raportów, kontroli wykonania budżetów.

1.3 Wykorzystanie formatowania warunkowego do wizualizacji wyników analiz i zwiększenia czytelności raportowania.

Powyższe funkcje i tabele przestawne posłużą do następujących obliczeń i analiz:

2.1 Koszty w obszarze personalnym
• Koszty zatrudnienia pracownika
• Koszty rekrutacji
• Koszty BHP
• Koszty szkoleń
• Koszty motywowania pozafinansowego
• Koszty wynagrodzeń
• Koszty fluktuacji

2.2 Sporządzanie budżetu kosztów zasobów ludzkich

2.3 Strategiczne wskaźniki w obszarze personalnym
• Przychód z kapitału ludzkiego (HCR)
• Zysk ze sprzedaży z kapitału ludzkiego (PFTE)
• Koszty operacyjne na pracownika(CFTE)
• Zysk brutto z kapitału ludzkiego (PPFTE)
• Rentowność inwestycji w kapitał ludzki(HCVA)
• Zwrot z kapitału ludzkiego (HC ROI)

2.4 Ogólne mierniki działu personalnego
• Udział kosztów działu zasobów ludzkich w kosztach ogółem
• Współczynnik obciążenia działu HR
• Współczynnik inwestycji w dziale zasobów ludzkich
• Wskaźnik specjalizacji

2.5 Mierniki doboru pracowników
• Ogólny czas rekrutacji
• Ilość kandydatów
• Koszty rekrutacji i selekcji
• Czas pozostawania wybranego kandydata

2.6 Mierniki zatrudnienia
• Czas trwania zatrudnienia formalnego
• Koszt zatrudnienia formalnego
• Ilość i rodzaj szkoleń wstępnych i stanowiskowych

2.7 Mierniki absencji
• Wskaźnik utraconego czasu pracy
• Wskaźnik wykorzystania czasu pracy
• Wskaźnik absencji w podziale na działy, stanowiska, przyczyny, okresy
• Wskaźnik bezpośrednich kosztów absencji
• Wskaźnik godzin nadliczbowych

2.8 Mierniki szkoleń
• Wskaźnik udziału kosztów szkoleń w kosztach ogółem
• Wskaźnik struktury i dynamiki kosztów szkoleń
• Wskaźnik obciążenia obrotu kosztami szkoleń
• Wskaźnik inwestycji szkoleniowych
• Odsetek przeszkolonych pracowników
• Wskaźnik kosztowy szkoleń
• Efektywność szkoleń wg modelu Kirkpatrick’a (poziom I)
• Mierniki terminowości szkoleń

2.9 Mierniki fluktuacji i rotacji kadr
• Wskaźnik zwolnień (fluktuacja ujemna)
• Wskaźnik przyjęć (fluktuacja dodatnia)
• Wskaźnik fluktuacji (wymiany kadr)
• Wskaźnik ruchu kadry
• Wskaźnik przetrwania (stabilizacji)
• Wskaźnik stabilności zatrudnienia (analiza stażu pracy)
• Analiza kohortowa – krzywa dożycia

2.10 Mierniki dotyczące motywowania pracowników

2.11 Analiza kosztów wynagrodzeń i realizacji budżetów płac
• Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych
• Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych
• Mierniki kosztów płac

2.12 Wielowymiarowe analizy zjawisk zachodzących w obszarze zasobów ludzkich
• Analizy statystyczne
• Analiza dynamiki
• Analiza struktury

Informacje organizacyjne

Cena: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 09:00 – 14:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
08:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 – warsztat cz. I
10:30 – przerwa 15-minutowa
10:45 – warsztat cz. II
12:15 – przerwa 15-minutowa
12:30 – warsztat cz. III
14:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

01-12-202102-12-2021Online

Zaufali nam: