Szkolenie online Faktoring – kompendium wiedzy

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł +23% VAT
Szczegółowy plan
Program

I. Podsumowanie kluczowych kategorii związanych z factoringiem

1. Factoring- podsumowanie podstawowych zagadnień: pojęcie, kluczowe definicje, regulacje prawne, cel umowy, wymogi co do wierzytelności objętej factoringiem itp.

2. Rodzaje factoringu -klasyfikacja z uwagi na : sposób zawiadomienia, moment otrzymania zapłaty, factoring odwrócony.

3. Charakterystyka z uwagi na kryterium ryzyka niewypłacalności dłużnika factoring : pełny, niepełny, mieszany.

4. Factoring jako instrument finansowy – zasady wyceny w momencie początkowego ujęcia i na dzień bilansowy/sprawozdawczy.

5. Ubezpieczenie w umowach faktoringowych.

6. Faktoring vs kredyt obrotowy, korzyści i ryzyka związane z umowami faktoringowymi, zagadnienia opłacalności.

7. Rodzaje opłat na rzecz factora, wynagrodzenie factora ( zaliczki, opłaty, prowizje, dyskonto, inne itp.).

8. Wybrane zagadnienia podatkowe.

9. Faktoring w walucie obcej.

II. Faktoring jako oferta bankowa (przykłady ofert , na jakie zagadnienia praktyczne zwracać uwagę)

III. Zagadnienia ewidencji księgowej i sprawozdawcze

1. Ujęcie bilansowe oraz ewidencja w księgach rachunkowych usług factoringowych w spółce korzystającej z factoringu- case study:
a) factoring właściwy (z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia),
b) factoring niewłaściwy właściwy (z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia),
c) factoring mieszany,
d) factoring odwrócony.

2. Schematy księgowania factoringu od strony factoranta-case study (uwzględnienie polityki rachunkowości koncernowej): factoring właściwy, factoring niewłaściwy, factoring mieszany.

3. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym factoranta , w tym przykłady spółek giełdowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 640 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → wykład cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → wykład cz. III
16:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane równocześnie w formie stacjonarnej w Warszawie »

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

01-12-2021Online

Zaufali nam: