Szkolenie online Faktura i korekta faktury VAT w 2021 w branży budowlanej i deweloperskiej

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program

1. Przepisy dotyczące fakturowania:
a) przepisy dot. fakturowania w ustawie o VAT,
b) przepisy unijne w zakresie wystawiania faktur VAT,
c) przepisy wykonawcze.

2. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
b) poprawna treść faktury VAT,
c) terminy wystawienia faktury VAT,
d) obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
e) fakturowanie zaliczek,
f) faktura końcowa,
g) anulowanie faktury,
h) tzw. Korekta do zera,
i) faktura uproszczona (faktura a paragon fiskalny, ujęcie w JPK faktur uproszczonych),
j) kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych (możliwość zastosowania spójnego kursu walut dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego – pakiet SLIM VAT),
k) symbol PKWiU lub CN na fakturach,
l) zasady fakturowania usług budowlanych i deweloperskich.

3. Nowe zasady wystawiania faktur korygujących w 2021 roku (PAKIET SLIM VAT):
a) faktury korygujące in plus (korekta wsteczna/korekta bieżąca),
b) faktury krygujące in minus – likwidacja potwierdzenia odbioru faktury korygującej),
c) nowe uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących ,
d) praktyczne przykłady.

4. Pakiet SLIM VAT 2 (projekt):
a) faktura VAT korygująca – nieobowiązkowa informacja o przyczynie korekty,
b) duplikaty faktur – nieobowiązkowe oznaczenie,
c) bilet jako faktura – likwidacja limitu 50 km.,
d) jasne zasady korekt – korekta zmniejszająca cenę WNT – następcza „niezawiniona”,
e) łatwiejszy obrót nieruchomościami.

5. Zasady wystawiania not korygujących:
a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
b) dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
c) sposób wystawienia noty korygującej,
d) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.

6. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:
a) przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
b) faktury elektroniczne w prawie unijnym,
c) Centralny Rejestr Faktur – propozycja stworzenia nowego narzędzia do monitorowania i analizowania transakcji dokumentowanych fakturami już 2021 roku.

7. Zasady przechowywania faktur:
a) okres, w którym należy przechowywać faktury,
b) sposób przechowywania faktur,
c) udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.

8. Refakturowanie:
a) definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
b) stawki VAT na refakturze,
c) data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
d) refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i ETS, pytanie NSA do ETS – oczekiwanie na rozstrzygnięcie,
e) refaktura usług noclegowych – SLIM VAT nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu usług noclegowych w celu ich dalszego refakturowania.

9. Faktura VAT a prawo do odliczenia:
a) moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
b) SLIM VAT – nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie wydłużenia terminu odliczenia podatku VAT do 4 miesięcy,
c) błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego.

10. Puste faktury w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) pojęcie pustej faktury,
b) postępowania w sprawie pustych faktur.

11. Split Payment – Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT:
a) dane z faktury VAT niezbędne dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności,
b) faktura z zapisem mechanizm podzielonej płatności w JPK_VAT,
c) kod GTU – KOD GTU 10 – oznaczenie nieruchomości w JPK,
d) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment (nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT),
e) SLIM VAT – nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie doprecyzowania kwoty na fakturze decydującej o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności,
f) zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment,
g) faktura pro forma a mechanizm podzielonej płatności,
h) faktury zaliczkowe a Split Payment,
i) SLIM VAT – nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. rozszerzający wyłączenie mechanizmu podzielonej płatności do wszystkich kompensat,
j) Split payment a transakcje w walucie obcej,
k) sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem Split payment.

12. Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym w związku ze zmianami w VAT:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.

13. Kasy rejestrujące w 2020 i 2021 roku – rewolucyjne zmiany dla podatników:
a) dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online (nowe regulacje związane z COVID-19),
b) nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej,
c) do kiedy będą mogły funkcjonować kasy z kopią papierową i elektroniczną?
d) zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów,
e) nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
f) Centralne Repozytorium Kas,
g) dane z kasy fiskalnej w JPK_VAT (faktura do paragonu i faktura uproszczona – nowe wytyczne Ministerstwa Finansów dot. nowej schemy JPK_VAT),
h) grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.

Informacje organizacyjne

Cena: 540 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

16-12-2021Online

Zaufali nam: