SZKOLENIE ONLINE Inwentaryzacja 2020 w JSFP

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

SZKOLENIE ONLINE Inwentaryzacja 2020 w JSFP

28 10 2020 - Online
09 11 2020 - Online
04 12 2020 - Online

Kategoria:
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie praktycznych zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej i finansów publicznych. 

Program szkolenia

1. Podstawy prawne inwentaryzacji.

2. Istota i zadania inwentaryzacji.

3. Rodzaje inwentaryzacji.

4. Metody inwentaryzacji.

5. Terminy inwentaryzacji.

6. Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.

7. Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.

8. Instrukcja inwentaryzacyjna.

9. Etapy inwentaryzacji.

10. Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.

11. Przygotowanie inwentaryzacji.

12. Inwentaryzacja drogą spisu z natury:
a) zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
b) prace organizacyjne przed spisem,
c) przeprowadzanie spisu,
d) spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
e) spis w zakresie składników nietypowych majątku,
f) kontrola spisu,
g) arkusze spisowe i sprawozdanie opisowe ze spisu,
h) wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki,
i) rozliczenie spisu z natury.

13. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.

14. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:
a) wartości niematerialnych i prawnych,
b) gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
c) środków trwałych w budowie,
d) gruntów,
e) należności spornych i wątpliwych,
f) rozrachunków publicznoprawnych.

15. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
a) istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki,
b) ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.

16. Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.

17. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

18. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 350 zł/osoba

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:

→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w kursie.

Zajęcia odbywają się:

→ w godzinach: 10.00 – 15.00

→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej w Warszawie »

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

28 10 2020 - Online
09 11 2020 - Online
04 12 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję