Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program

BLOK 1

1. Prawo zamówień publicznych.

2. Zasady udzielania zamówień publicznych.

3. Zaangażowanie Wykonawców w tworzenie Opisu Przedmiotu Zamówienia czyli Konsultacje rynkowe przed rozpoczęciem procedury.

4. Opis potrzeb i wymagań – współdziałanie Wykonawcy oraz Zamawiającego.

5. Specyfikacja Warunków Zamówienia, Opis Potrzeb i Wymagań – okiem Wykonawcy.

6. Elektroniczna forma komunikacji.

BLOK 2

1. Jak przygotować się do złożenia oferty wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

2. Podpis w formie elektronicznej a w postaci elektronicznej.

3. Jak podpisywać ofertę oraz dokumenty składane w postępowaniu.

4. Podmiotowe oraz przedmiotowe środki dowodowe.

5. Potencjał Konsorcjum wg nowej ustawy oraz udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie.

6. Podwykonawcy. Kiedy Zamawiający może ograniczyć zakres podwykonawstwa lub żądać zmiany podwykonawcy?

7. Terminy na zadawanie pytań do SWZ i OPiW.

8. Zmiany w wadium oraz w termin związania ofertą.

9. Odrzucenie oferty i wykluczenie z postępowania. Jak tego uniknąć?

BLOK 3

1. Klauzule abuzywne w umowach w sprawie zamówienia publicznego.

2. Waloryzacja umów w sprawie zamówienia publicznego.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

4. Kiedy możemy zmienić umowę wg PZP, z punktu widzenia Wykonawców.

5. Co się zmieni w postępowaniu odwoławczym i jakie są jego koszty?

6. Postępowanie skargowe oraz wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych.

7. Pozasądowe rozstrzyganie sporów między Wykonawcą a Zamawiającym.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

28-01-2022Online
25-03-2022Online

Zaufali nam: