Szkolenie online Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie nowej ustawy PZP?

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie nowej ustawy PZP?

29 09 2021 - Online

Kategoria: , , , , , , , , , , , , , ,
Program

BLOK 1

1. Prawo zamówień publicznych.

2. Zasady udzielania zamówień publicznych.

3. Zaangażowanie Wykonawców w tworzenie Opisu Przedmiotu Zamówienia czyli Konsultacje rynkowe przed rozpoczęciem procedury.

4. Opis potrzeb i wymagań – współdziałanie Wykonawcy oraz Zamawiającego.

5. Specyfikacja Warunków Zamówienia, Opis Potrzeb i Wymagań – okiem Wykonawcy.

6. Elektroniczna forma komunikacji.

BLOK 2

1. Jak przygotować się do złożenia oferty wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

2. Podpis w formie elektronicznej a w postaci elektronicznej.

3. Jak podpisywać ofertę oraz dokumenty składane w postępowaniu.

4. Podmiotowe oraz przedmiotowe środki dowodowe.

5. Potencjał Konsorcjum wg nowej ustawy oraz udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie.

6. Podwykonawcy. Kiedy Zamawiający może ograniczyć zakres podwykonawstwa lub żądać zmiany podwykonawcy?

7. Terminy na zadawanie pytań do SWZ i OPiW.

8. Zmiany w wadium oraz w termin związania ofertą.

9. Odrzucenie oferty i wykluczenie z postępowania. Jak tego uniknąć?

BLOK 3

1. Klauzule abuzywne w umowach w sprawie zamówienia publicznego.

2. Waloryzacja umów w sprawie zamówienia publicznego.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

4. Kiedy możemy zmienić umowę wg PZP, z punktu widzenia Wykonawców.

5. Co się zmieni w postępowaniu odwoławczym i jakie są jego koszty?

6. Postępowanie skargowe oraz wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych.

7. Pozasądowe rozstrzyganie sporów między Wykonawcą a Zamawiającym.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 590 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz. III
15:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

29 09 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję