Szkolenie online JPK_VDEK w objaśnieniach Ministra Finansów w branży budowlanej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online JPK_VDEK w objaśnieniach Ministra Finansów w branży budowlanej

22 06 2020 - Online

Kategoria: , ,
Program

I. Podstawowe informacje na temat specyfiki branży

1. Usługa budowlana. Usługa budowlana wykonywana w częściach. Usługa budowlana jako usługa ciągła.

2. Usługi budowlane wykonywane na przepisach kodeksu cywilnego. Usługa budowlana wykonywana na przepisach FIDIC.

3. Znaczenie protokołu odbioru oraz znaczenie przejściowego świadectwa płatności.

4. Zasady ustalania podstawy opodatkowania. Cena kontraktowa. Wybrane „kary umowne”.

5. Zasady fakturowania a moment rozpoznania obowiązku podatkowego.

6. Faktura VAT w branży budowlanej.

7. Mechanizm podzielonej płatności.

8. Odliczenie podatku naliczonego w branży budowlanej.

II. Ewidencja VAT oraz deklaracje VAT

1. Podstawowe informacje na temat obowiązków ewidencyjnych oraz informacyjnych dla potrzeb VAT – porównanie stanu prawnego dotychczasowego ze stanem prawnym przyszłym.

2. Elementy ewidencji VAT oraz elementy deklaracji VAT – analiza regulacji ustawowej.

3. JPK_VDEK jako dokument zbiorczy.

4. Termin oraz tryb przesłania. Jak postępować w przypadku rozliczenia miesięcznego. Jak postępować w przypadku rozliczenia kwartalnego?

5. Możliwość korekty. Kiedy JPK_VAT składany po raz pierwszy? Kiedy korekta? Uzasadnienie przyczyn korekty.

6. Sankcje za brak sporządzenia. Sankcje za wadliwe sporządzenie. Sankcje za brak wyjaśnienia wątpliwości. Sankcje za brak usunięcia wad.

7. Podstawowe założenia objaśnień oraz broszury informacyjnej Ministra Finansów.

III. JPK_VDEK

1. Nagłówek. Kod formularza. Wariant formularza. Data wytworzenia. Nazwa systemu. Cel złożenia. Okres, którego dotyczy formularz. Itp.

2. Opis podmiotu. Osoba fizyczna. Jednostka organizacyjna.

3. Deklaracja. Część sprzedażowa. Część zakupowa. Pozostałe pozycje.

4. Ewidencja. Zasady oznaczania towarów oraz usług. Część sprzedażowa. Część zakupowa. Pozostałe pozycje.

IV. Faktura VAT

1. Rodzaje faktur VAT:
a) faktura VAT, e-faktura, faktura zaliczkowa, faktura korygująca, zbiorcza faktura korygująca, nota korygująca, faktura VAT do paragonu, faktura VAT podzielona płatność.

2. Faktury wystawiane w walucie obcej. Zasady przeliczania na złote.

3. Elementy poszczególnych faktur VAT. Pozycje dotyczące kwot. Pozostałe pozycje.

4. Termin wystawienia faktury. Faktury wystawiane ex post. Faktury wystawiane ex ante.

V. JPK_FA(3)

1. Kod formularza. Wariant formularza. Cel złożenia. Data wytworzenia. Okres, którego dotyczy formularz. Itp.

2. Podmiot. Oznaczenie dostawcy towaru albo świadczącego usługę. Oznaczenie nabywcy towaru albo nabywcy usługi.

3. Faktura VAT jako całość. Oznaczenie rodzaju faktury. Pozycje dotyczące kwot. Pozostałe pozycje.

4. Faktura VAT wiersze. Zasady podziału faktury na pozycje. Pozostałe zagadnienia.

VI. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

PROMOCJA NA SZKOLENIE W TERMINIE CZERWCOWYM!
Koszt uczestnictwa: 490 zł + 23% VAT 392 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → wykład cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

22 06 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję