Szkolenie online Kasy fiskalne 2020  – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem  projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Kasy fiskalne 2020 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”

29 06 2020 - Online

Kategoria: , ,
Prowadzący

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. z o.o.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (kas fiskalnych) z uwzględnieniem najnowszego projektu ustawy wprowadzającej nowy sposób ewidencji obrotu przy zastosowaniu tzw. „kas elektronicznych”.
Na seminarium zostanie omówiony zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku prowadzenia ewidencji fiskalnych, obowiązki związane z prawidłową eksploatacją kasy fiskalnej, omówienie zagadnień związanych z prawidłowym wystawieniem paragonu fiskalnego oraz zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących. Na szkoleniu również zostanie omówione najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, interpretacje MF oraz praktyka gospodarcza.

Program

1. Zakres obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej:
a) status nabywcy i jego weryfikacja jako kryterium podstawowe,
b) kryterium „sprzedaży” w rozumieniu ustawy o VAT.

2. Użytkowanie kasy – obowiązki podatnika
a) obowiązki podatnika związane z rozpoczęciem fiskalizacji,
b) przerwy w fiskalizacji i zakończenie fiskalizacji (zakończenie działalności),
c) wymogi techniczne kasy fiskalnej,
d) więcej niż jedna kasa fiskalna w działalności podatnika, kasa rezerwowa,
e) obowiązki formalne związane z użytkowaniem kasy fiskalnej,
f) poszczególne typy kas fiskalnych i konsekwencje związane z ich użytkowaniem,
g) serwis kas, zmiany serwisanta, książka kasy,
h) wycofanie kasy z działalności – procedura i obowiązki podatnika,
i) awarie kas, kradzież kasy, przeszkody w pracy kasy.

3. Paragon fiskalny – wymogi:
a) elementy paragonu fiskalnego, opis świadczenia na paragonie – nowy obowiązek podania nr NIP nabywcy na paragonie (relacja B2B),
b) termin wystawienia paragonu fiskalnego – kiedy i do kiedy podatnik musi wystawić paragon?
c) zaliczki a paragon fiskalny – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
d) przechowywanie paragonów fiskalnych i raportów,
e) raporty fiskalne i ich znaczenie,
f) “korekty” błędnej fiskalizacji,
g) faktura VAT a paragon fiskalny – wzajemne relacje,
h) faktura do paragonu na żądanie nabywcy,
i) ewidencjonowanie faktur do paragonów w nowym JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 r.,
j) dodatkowe oznaczenia w nowy JPK_VAT w przypadku faktur do paragonów,
i) paragon fiskalny a poszczególne stawki VAT oraz czynności zwolnione – obowiązki podatnika,
j) przechowywanie paragonów fiskalnych,

4. Kryteria techniczne:
a) zwroty towarów i uznane reklamacje – wymogi ewidencyjne,
b) oczywista pomyłka i jej korekta,
c) elementy raportu dobowego i terminy jego składania po nowelizacji,
d) okresy przejściowe na gruncie rozporządzenia – od kiedy definitywnie należy stosować nowe regulacje,
e) „stare kasy” a nowe wymogi; czy należy wymieniać kasy w firmie?

5. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu:
a) czynności obligatoryjnie wyłączone z systemu zwolnień, limit 20.000 zł i jego kalkulacja wg najnowszych przepisów,
b) kryterium udziału obrotów i metodologia ich kalkulacji a zwolnienie z obowiązku fiskalizacji,
c) obowiązki związane z utratą zwolnienia i rozpoczęciem prowadzenia sprzedaży podlegającej fiskalizacji,
d) poszczególne czynności zwolnione z ewidencjonowania na mocy załącznika do rozporządzenia – analiza szczegółowa (zwłaszcza przelewy „bezgotówkowe”, wynajem nieruchomości, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia),
e) zmiana formy prawnej/przekształcenia a obowiązek fiskalizacji.

6. Odliczenia i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących:
a) warunki odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kasy (w tym kas fiskalnych online),
b) przypadki zwrotu uprzednio odliczonej kwoty,
c) więcej niż jedna kasa a zwroty kwot wydatkowanych na ich zakup.

7. Sankcje związane z naruszeniem przepisów dot. kas fiskalnych:
a) sankcje określone w ustawie o VAT,
b) organy kontrolujące prawidłowe stosowanie kas fiskalnych,
c) sankcje karno-skarbowe (ich wymiar i zakres zastosowania),
d) czynny żal – znaczenie instytucji.

8. Odpowiedzialność karno-skarbowa za wadliwość oraz nierzetelność dowodów finansowych:
a) pojęcie wadliwości oraz nierzetelności dowodów,
b) odpowiedzialność wystawcy dowodu,
c) odpowiedzialność kontrolującego,
d) odpowiedzialność kierownika jednostki,
e) przesłanki wyłączające odpowiedzialność karno-skarbową.

9. Kasy fiskalne online – projekt ustawy:
a) kasy fiskalne online – cel i istota zmian,
b) centralne Repozytorium Kas (CRK),
c) istota kas fiskalnych online – połączenie z CRK,
d) możliwość używania kas fiskalnych online na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu i podobnych,
e) ulga na nabycie kas fiskalnych online,
f) kara administracyjna za brak przeglądu kasy fiskalnej w terminie,
g) kasy rejestrujące mające postać oprogramowania,
h) stopniowe eliminowanie kas dotychczasowych,
i) utrata „przydatności do użycia” kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii,
j) utrata „przydatności do użycia” kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii,
k) obowiązkowe stosowania kas fiskalnych online – terminy zależne od rodzaju towarów i usług będących przedmiotem sprzedaży,
l) inne istotne kwestie – zależnie od postępu procesu legislacyjnego.

10. Kasy rejestrujące w 2020 r – rewolucyjne zmiany dla podatników:
a) dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online,
b) nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej,
c) do kiedy będą mogły funkcjonować kasy z kopią papierową i elektroniczną?
d) zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów,
e) nowe obowiązki podatników użytkujących kasy rejestracyjne,
f) obowiązek przeszkolenia pracowników z zasad prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych,
g) zmiany dotyczące stosowania oznaczeń literowych dla stawek VAT,
h) nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (m. in. zmiany dot. zwolnień z kas fiskalnych, m.in. przy sprzedaży na rzecz pracowników,
i) Centralne Repozytorium Kas,
j) grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.

11. Nowa forma płatności (Split Payment – Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT):
a) dane z faktury VAT niezbędne dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności,
b) dokument pro forma a mechanizm podzielonej płatności,
c) faktury zaliczkowe a Split Payment,
d) zapłata metodą podzielonej płatności części kwoty z faktury VAT lub samego podatku VAT,
e) od 1 listopada 2019 roku możliwość zapłaty metodą podzielonej płatności kilku faktur jednym poleceniem przelewu (elementy obligatoryjne formularza przelewowego),
f) dozwolone operacje z rachunku VAT.

Informacje organizacyjne

PROMOCJA NA SZKOLENIA W TERMINIE CZERWCOWYM!
Koszt uczestnictwa: 490 zł + 23% VAT 392 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → wykład cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → wykład cz.III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

29 06 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję