PRAKTYCZNE ASPEKTY

Szkolenie online Klasyfikacja budżetowa 2021/2022 – z uwzględnieniem ostatnich zmian w tym zakresie

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 390 zł
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Adresaci szkolenia

Pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatniej zmianie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021r. (Dz. U. z 2021r, poz. 1382) – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Program szkolenia

1. Omówienie ostatnich zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów, m.in.:
a) 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi,
b) 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi,
c) 60019 Płatne parkowanie,
d) 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych,
e) 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych,
f) 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych.

2. Przeniesienie rozdziału „Świetlice szkolne” z działu „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu „801 – Oświata i wychowanie”.

3. Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie w roku 2022.

4. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów m.in.:
a) dodanie paragrafu „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz paragrafu „480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”,
b) utworzenie nowych paragrafów, m.in.:
• „218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”,
•„609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”,
• „610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

5. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
a) odsetki 090, 091, 092,
b) wpływy z różnych opłat 069, a 097,
c) inne min. 063, 064, 094, 095, 291 i 295, 666 i 669.

6. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
a) materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
b) oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
c) umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
d) nagród konkursowych 419 a 304,
e) opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443,
f) świadczeń 311 a 302,
g) delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
h) ekspertyz 439,
i) tłumaczeń 438,
j) usług między jst 433,
k) energii 426,
l) usług zdrowotnych 428 a 430,
m) szkoleń 455, 470 i 430,
n) opłat komorniczych 461 a 443,
o) remontów 427 a 430 oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.

7. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

8. Pytania.

Informacje organizacyjne

Cena: 390 zł

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. 

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

26-11-2021Online
14-12-2021Online

Zaufali nam: