Szkolenie online Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

Kategoria: , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami związanymi ze środkami trwałymi w ramach nowego KSR nr 11 „Środki trwałe” oraz KŚT.

Adresaci szkolenia

Służby księgowe, służby inwestycyjne (odpowiedzialne merytorycznie za zadania inwestycyjne) oraz służby techniczne (użytkownicy i dysponenci środków trwałych) w spółkach z branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz energetyczno-ciepłowniczej.

Program

Klasyfikacja środków trwałych 2016 (KŚT)

1. Cel wprowadzenia klasyfikacji:
a) definicja środka trwałego – źródło,
b) podstawy przygotowania nowej klasyfikacji – Polska klasyfikacja Obiektów Budowlanych oraz Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług,
c) pojęcie „obiektu” czyli podstawowej jednostki ewidencji,
d) struktura KŚT,
e) podziała środków trwałych na grupy i podgrupy – zasady tworzenia opisów,
f) nowa definicja budynku i budowli,
g) klucze powiązań KŚT 2010-2016 oraz 2016-2010.

2. Zasady klasyfikacji na przykładach.

KSR nr 11

3. Najważniejsze definicje, którymi posługuje się standard.

4. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały.

5. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych – rozwinięcie zasad wynikających z Klasyfikacji Środków Trwałych:
a) ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
b) szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych:
• kryteria geograficzne,
• kryteria techniczne,
• kryteria historyczne.

6. Wartość początkowa środka trwałego:
a) ogólne zasady ustalania wartości początkowej,
b) ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby ustalenia wartości początkowej środka trwałego,
c) ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego:
• zasady ustalania kosztu wytworzenia środków trwałych,
• moment rozpoczęcia budowy w ujęciu księgowym,
• rozliczenie kosztów pośrednich budowy,
• koszty utrzymania aktywów trwałych jednostki wykorzystywanych na potrzeby budowy,
• koszty utrzymania jednostek organizacyjnych uczestniczących w budowie środków trwałych,
• koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania,
• nakłady na użytkowanie oraz remonty poniesione przed oddaniem obiektu budowy do użytkowania,
• likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu,
• zaniechanie inwestycji.

7. Kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:
a) ulepszenia środków trwałych:
• poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami,
• miary wartości użytkowej,
• rodzaje ulepszeń,
• ulepszenie obcego środka trwałego.
b) nakłady na bieżącą eksploatację:
• konserwacje a remonty,
• remonty bieżące (typowe, awaryjne),
• remonty nadzwyczajne, remonty kapitalne, remonty planowe,
• części zamienne, materiały remontowe, materiały budowlane.

8. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego:
a) ogólne zasady,
b) sprzedaż środka trwałego lub nieodpłatne przekazanie,
c) likwidacja i niedobór,
d) odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej,
e) wymiana na inny egzemplarz w okresie gwarancji.

9. Pytania i odpowiedzi.

Harmonogram szkolenia

Cena: 540 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

22-10-2021Online
15-12-2021Online

Zaufali nam: