Szkolenie Online Microsoft Access – start

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Poziom szkolenia:
Czas trwania: 2 dni
Cena: 800 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie kursantów w metody projektowania i efektywnego wykorzystywania baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Uczestnik laboratoriów nauczy się jak składować dane by były one użyteczne i można było z nimi sprawnie pracować. Po kursie kursant, będzie potrafił zaprojektować relacyjną bazę danych, zasilić ją danymi zewnętrznymi oraz zamieniać dane w użyteczne informacje dzięki poznaniu pełnego wachlarza możliwości kwerend.

Program szkolenia

Moduł 1: Tworzenie dobrych projektów bazodanowych
• Terminologia systemów bazodanowych.
• Obiekty podlegające modelowaniu.
• Tabela jako miejsce składowania danych.
• Zasady rozdzielania informacji na tabele.
• Identyfikacja kluczy prosty, złożonych, naturalnych i sztucznych w tabelach.
• Modelowanie związków jeden do wielu oraz wiele do wielu między obiektami.
• Wzbogacanie związków o ich atrybuty.
• Modelowanie zjawisk zmiennych w czasie.

Moduł 2: Implementacja relacyjnej bazy danych
• Możliwości MS Access.
• Implementacja bazy danych w MS Access.
• Tworzeni i zarządzanie tabelami.
• Praca z kolumnami tabeli.
• Istota konwencji nazewnictwa pól w tabeli.
• Modyfikowanie danych w tabeli.

Moduł 3: Integralność danych w tabelach
• Definiowanie typów danych dla kolumn.
• Przegląd i dobór odpowiednich typów danych.
• Wymuszanie prowadzenia wartości w kolumnie.
• Tworzenie własnych reguł poprawności wprowadzanych danych.
• Naprowadzanie użytkownika na właściwy format danych.
• Wymuszanie unikalności danych.
• Tworzenie więzów integralności danych między tabelami.
• Kaskadowe operacje na danych.

Moduł 4: Pobieranie danych z innych aplikacji
• Tworzenie łącz umożliwiających przeglądanie danych znajdujących się poza bieżącą bazą danych.
• Projektowanie tabel których zadaniem jest przyjęcie danych zewnętrznych.
• Importowanie danych z formatów innych baz danych Access, arkuszy Excela i plików tekstowych.

Moduł 5: Zwracanie danych z tabel
• Idea kwerend wybierających.
• Tworzenie i modyfikowanie kwerend.
• Zwracanie pożądanych kolumn z tabel.
• Łączenie wartości z kilku kolumn w jedną.
• Dodawanie pól obliczeniowych wykonujące działania matematyczne na kolumnach.
• Nadawanie kolumną własnych nazw.
• Sortowanie danych.
• Pozbywanie się duplikujących się wartości.

Moduł 6: Filtrowanie danych
• Filtry bazujący na liczbie wierszy i kolejności zwracanych rekordów.
• Filtrowanie danych tekstowych, liczbowy i związanych z czasem.
• Operatory wyszukiwania pożądanych wartości.
• Logika trójwartościowa wyszukiwania rekordów.
• Kryteria złożone wyszukiwania rekordów po wielu polach.
• Szukanie wartości zgodnych ze wzorem.
• Praca z wartościami nieznanymi pustymi.

Moduł 7: Parametryzacja kwerend
• Możliwości parametryzacji kwerend.
• Dodawanie parametrów do kwerend.
• Wpływ typu parametru na poprawność wyniku.

Moduł 8: Łączenie rozproszonych informacji
• Łączenie informacji z kilku tabel.
• Różne rodzaje połączeń między tabelami.
• Tworzenie wielokrotnych połączeń między tabelami.
• Praca z właściwościami sprzężeń między tabelami.
• Wyszukiwanie rekordów niedopasowanych.

Moduł 9: Agregowanie i przestawianie danych
• Definiowanie zbiorów grupujących dane.
• Zwracanie informacji o zagregowanych zbiorach.
• Zastosowanie różnych funkcji agregujących.
• Filtrowanie danych zagregowanych.
• Przestawianie atrybutów zbiorów.

Moduł 10: Wykresy i tabele przestawne
• Inicjalizacja obiektów przestawnych.
• Definiowanie wymiarów.
• Filtrowanie danych.
• Grupowanie danych.
• Formatowanie elementów wyświetlanych.

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >> Zapraszamy serdecznie!

Informacje organizacyjne

Cena: 800 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie z kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – Warsztat cz. I
11:30 – Przerwa 30-minutowa
12:00 – Warsztat cz. II
13:30 – Przerwa 30-minutowa
14:00 – Warsztat cz. III
15:30 – Odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio
16:00 – Zakończenie szkolenia

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

15-11-202116-11-2021Online

Zaufali nam: