NOWOŚĆ

Szkolenie online Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych w sektorze publicznym – ujęcie praktyczne

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 390 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiadających w jednostkach sektora finansów publicznych za zgodne z prawem naliczanie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, pracowników działów kadr, kierowników / dyrektorów i pracodawców oraz osób usługowo zajmujących się m.in. prowadzeniem spraw pracowniczych.

Cel szkolenia

Kodeks pracy jest regulacją sprawiającą wiele kłopotów osobom zobowiązanym do jego przestrzegania. Wielość możliwości interpretacyjnych, zawiłość przepisów oraz mnogość aktów dodatkowych regulujących stosunki pracy powodują, iż osoby odpowiedzialne za naliczanie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy często nie są pewne, co do prawnych skutków swoich działań. Zagadnienie to jest jeszcze bardziej skomplikowane w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dodatkowe regulacje, specyficzne uprawnienia, odmienny sposób zatrudniania (powoływania) na stanowiskach, konkursy to tylko najważniejsze utrudnienia z jakimi spotykają się pracownicy działów kadr pracujących w administracji publicznej. 

Prowadzący szkolenie

Ekspert problematyki dotyczącej kadr i płac w sektorze publicznym

Program szkolenia

1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę innych świadczeń ze stosunku pracy.

2. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli i pracowników samorządowych – regulamin wynagradzania, premiowania i nagradzania i ich znaczenie dla naliczania wynagrodzeń i innych
świadczeń.

3. Ustalenie wynagrodzenia za pracę.

4. Składniki wynagrodzenia nauczyciela – pojęcia:
a) wynagrodzenie zasadnicze,
b) dodatek stażowy,
c) dodatek motywacyjny,
d) dodatek funkcyjny,
e) dodatek za wychowawstwo,
f) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa,
g) nagrody,
h) dodatek wyrównawczy.

5. Jak liczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy od kwoty brutto do netto.

6. Naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

7. Obliczanie wynagrodzenia za czas nieprzepracowany – ustalanie prawa do wynagrodzenia w związku z nieobecnościami usprawiedliwionymi w pracy o charakterze ustawowym i wewnątrzzakładowym:
a) zatrudnienie – zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca,
b) urlop na opiekę 188 kp.,
c) urlop okolicznościowy,
d) urlop wypoczynkowy dla nauczycieli.

8. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

9. Odprawa emerytalna – jak wyliczyć świadczenia.

10. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

11. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

12. Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
a) obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika,
b) obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.

13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Informacje organizacyjne

Cena: 390 zł

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

22-11-2021Online
13-12-2021Online

Zaufali nam: