Szkolenie online Nowa Rekomendacja S

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Nowa Rekomendacja S

22 09 2020 - Online
25 11 2020 - Online

Kategoria: , ,
Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są w szczególności pracownicy banków, osoby odpowiedzialne za kreowanie procedur kredytowych, za podejmowanie decyzji kredytowych oraz do pracowników przygotowujących rekomendacje kredytowe.

Cel szkolenia

Uczestnicy pozyskają wiedzę o planowanych zmianach rekomendacyjnych, mających wpływ na proces zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Program

I. OBOWIĄZKI KREDYTODAWCY PRZED ZAWARCIEM UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO I KONSUMENCKIEGO

1. Ogólne informacje dotyczące umowy.

2. Formularz informacyjny:
a) przykład prawidłowo wypełnionego formularza,
b) dokumentowanie doręczenia formularza,
c) termin ważności informacji – zapisy w dokumencie,
d) problem świadczenia usługi doradczej,
e) asysta przedkontraktowa.

3. Usługi dodatkowe – szczególne obowiązki informacyjne.

4. Zasady oferowania umów łączonych i wiązanych.

II. WNIOSEK KREDYTOWY, DECYZJA KREDYTOWA I UMOWA KREDYTOWA

1. Wniosek kredytowy:
a) wymogi formalne wniosku,
b) termin rozpatrzenia,
c) zakres zbieranych danych osobowych i dokumentacji według RODO,
d) badanie i dokumentowanie zdolności kredytowej jako warunek skutecznej obrony przed sankcją z art. 22 ukh.

2. Decyzja kredytowa:
a) wymogi formalne decyzji,
b) termin ważności,
c) dokumentowanie wydania i składania dalszych wniosków przez klienta.

3. Umowa kredytowa:
a) termin zawarcia umowy,
b) aneksowanie umowy,
c) zabezpieczenie interesu banku na wypadek skorzystania przez kredytobiorcę z ustawowych uprawnień.

III. ZASADY REALIZACJI SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ KREDYTOBIORCÓW

1. Prawo do odstąpienia od umowy.

2. Prawo do przedterminowej spłaty zadłużenia – problem opłaty za przedterminową spłatę kredytu.

3. Prawa związane z niedozwolonymi postanowieniami umownymi – wyrok ETS (TSUE: C-260/18) w praktyce.

4. Praktyczne zastosowanie w relacjach z klientami „Wytycznych dotyczących wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich” – jak unikać błędnych zapisów w umowach kredytowych?

5. Prawo do reklamowania usług dodatkowych.

IV. ORZECZENIE ETS (TSUE: C-383/18) DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW KREDYTU W PRZYPADKU PRZEDTERMINOWEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA

1. Kredytu konsumenckiego (art. 49 ukk):
a) zwrot z urzędu czy na wniosek kredytobiorcy?
b) decyduje data zawarcia umowy czy data spłaty zadłużenia?
c) zasady rozliczenia kosztów kredytu – opinie nadzorców i ZBP,
d) problematyka częściowej spłaty kredytu.

2. Kredytu zabezpieczonego hipoteką zawartego w okresie 18.12.2011r. do dnia 21.07.2017 r.

3. Kredytu udzielonego na szczególnych warunkach w okresie 18.12.2011r. do dnia 21.07.2017 r.

4. Kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. poz. 1081, z późn. zm.).

5. Problem przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego (art. 39 ukh).

V. REKOMENDACJA S KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO – PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA

1. Podstawowe założenia nadzorcy.
2. Termin wdrożenia Rekomendacji S w bankach komercyjnych i bankach spółdzielczych.
3. Zakres najważniejszych zmian Rekomendacji S:
a) zasady zwolnienia się z długu „klucz za dług”,
b) wymagany wkład własny kredytobiorcy i wyjątki od jego posiadania,
c) stałe oprocentowanie kredytów – zasady oferowania.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 740 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → wykład cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane równocześnie w formie stacjonarnej w Warszawie »

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

22 09 2020 - Online
25 11 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję