NOWOŚĆ

Szkolenie online Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz dane otwarte

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 390 zł/
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Pracownicy podmiotów publicznych zajmujący się udostępnianiem informacji publicznej i ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej, radcowie prawni i inne osoby zainteresowane.

Cel szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest nowa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która po wejściu w życie zastąpi przepisy ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Ustawa w dniu 23.07.2021r. została przyjęta przez Sejm, ustawa została przekazana do Senatu i Prezydenta. Celem szkolenia jest szczegółowe i praktyczne wyjaśnienie zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznych, procedur oraz przedstawienie nowych rozwiązań (Portal danych, Program otwierania danych, Pełnomocnik ds. otwartości danych).

Prowadzący szkolenie

Prawnik, specjalista w zakresie postępowania egzekucyjnego i sądowego w administracji, prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego, samorządu terytorialnego, finansów publicznych oraz prawa cywilnego materialnego i procedury cywilnej.

Program szkolenia

1. Przedmiot regulacji ustawy o danych otwartych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
2. Relacja przepisów ustawy do innych regulacji prawnych (ustawy o dostępie do informacji publicznej, RODO, KPA).
3. Pojęcia na użytek realizacji ustawy: anonimizacja, dane badawcze, dane dynamiczne, dane o wysokiej wartości, dane prywatne itd.
4. Zakres podmiotowy regulacji ustawy – czyli jakie podmioty są zobowiązane do stosowania regulacji, wyłączenia.
5. Podmiot uprawniony.
6. Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
7. Ogólne zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania (zasada równości, otwartości, umowne określenie zasad ponownego wykorzystywania itd.).
8. Zasady ponownego wykorzystywania danych publicznych mających formę dokumentu elektronicznego.
9. Ponowne wykorzystywania informacji publicznej a BIP (publikowanie informacji w BIP o opatach, warunkach, zgodach, zasadach ponownego wykorzystywania itd.).
10. Ponowne wykorzystywanie danych publicznych – tryb wnioskowy:
a) wniosek – treść, elementy, adresat, podmiot uprawniony,
b) procedura rozpatrywania wniosku,
c) oferta ponownego wykorzystywania, odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie, decyzja, postępowanie odwoławcze, sprzeciw, organ odwoławczy.
11. Dane badawcze, dynamiczne i o wysokiej wartości – zasady ponownego wykorzystywania, Polityka dostępu do danych badawczych.
12. Zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
13. Program otwierania danych publicznych- co to jest, na czym polega, Koordynator Programu, zadania realizatora Programu.
14. Portal Danych Publicznych – czym jest, jakie są jego zadania, kto prowadzi Portal.
15. Pełnomocnik ds. otwartości danych.
16. Przepisy wykonawcze.
17. Zmiany w przepisach związane z wejściem w życie regulacji ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Informacje organizacyjne

Cena: 390 zł

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

25-11-2021Online
15-12-2021Online

Zaufali nam: