Szkolenie online Ochrona przed wyłudzeniami – należyta staranność w VAT, WHT i TP – obowiązki podatników i płatników w 2021 roku

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do szerokiego kręgu osób – w szczególności właścicieli przedsiębiorstw, księgowych, innych osób pracujących w działach księgowych, zakupowych i finansowych, jak również innych pracowników dokonujących transakcji z kontrahentami i mających wpływ na wybór poszczególnych ofert. W toku szkolenia zostaną wytłumaczone mechanizmy wyłudzeń VAT, sposoby przeciwdziałania nieświadomemu udziałowi w oszukańczym łańcuchu transakcji, przesłanki należytej staranności i sposoby obrony podatnika przed uwikłaniem w oszustwo.

Program szkolenia

Część I

Należyta staranność w VAT – ochrona przed wyłudzeniami VAT

1. Oszustwa VAT:
a) mechanizmy funkcjonowania na najgłośniejszych przykładach medialnych,
b) podział na świadomy i nieświadomy udział w oszustwie,
c) najbardziej narażone branże.

2. Należyta staranność przedsiębiorcy:
a) wymogi wobec przedsiębiorców: regulacje prawne i orzecznictwo sądów unijnych i krajowych,
b) wymogi polskich organów podatkowych: listy ostrzegacze, metodyka,
c) analiza standardów stawianych przedsiębiorcom przez organy podatkowe i sądy,
d) mechanizmy prawne zabezpieczające przedsiębiorcę.

3. Ryzyka związane z niezachowaniem należytej staranności w VAT:
a) ryzyka podatkowe,
b) ryzyka finansowe,
c) ryzyka osobiste (odpowiedzialność karna i karna skarbowa).

4. Strategie zapobiegania nieświadomemu udziałowi w oszustwie:
a) polityka podatkowa przedsiębiorstwa,
b) weryfikacja kontrahentów:
• opis procesu,
• etapy weryfikacji,
• weryfikacja podmiotowa i transakcyjna,
• zasady dokumentowania weryfikacji,
• weryfikacja jako dowód w postępowaniu lub kontroli.
c) monitorowanie procesów w przedsiębiorstwie.

5. Strategie postępowania w przypadku wykrycia ryzykownych transakcji.

Część II

Należyta staranność w WHT i TP – jak znaleźć beneficjenta rzeczywistego?

1. Beneficjent / właściciel rzeczywisty
a) definicja z ustawy o CIT i umów międzynarodowych (UPO)
b) ponoszenie ryzyka ekonomicznego
c) podmiot zobowiązany prawnie lub faktycznie do przekazania należności
d) prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej

2. Należyta staranność
a) jakie czynności podjąć i jak je udokumentować?
b) rola certyfikatów rezydencji w 2021 r.
c) omówienie najczęstszych przykładów i najczęstszych błędów

3. Ceny transferowe – zmiany od 2021 r.
a) obowiązek weryfikacji kontrahentów przy transakcjach powyżej 500 tys. zł
b) zachowanie należytej staranność w rozumieniu TP – beneficjencie rzeczywiści w rajach podatkowych
c) zmiany w zakresie elementów dokumentacji.

Informacje organizacyjne

Cena: 540 + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

28-10-2021Online
29-11-2021Online
22-12-2021Online

Zaufali nam: