Szkolenie online Płatności w świetle zmian VAT i CIT – kompleksowa analiza mechanizmu split payment oraz ograniczenia kosztów przy płatnościach na niezgłoszone rachunki bankowe – zmiany 2020 z uwzględnieniem konsekwencji

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Płatności w świetle zmian VAT i CIT – kompleksowa analiza mechanizmu split payment oraz ograniczenia kosztów przy płatnościach na niezgłoszone rachunki bankowe – zmiany 2020 z uwzględnieniem konsekwencji

19 06 2020 - Online

Kategoria: , ,
Prowadzący*

Małgorzata Breda – doradca podatkowy, Członek zarządu w ADN Podatki. Wieloletni współpracownik międzynarodowych i krajowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i transgranicznych. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu skutecznie doradza zarówno polskim przedsiębiorstwom jak i firmom międzynarodowym. Wśród klientów, z którymi współpracuje znajdują się podmioty z takich sektorów gospodarki jak: branża farmaceutyczna, budownictwo i nieruchomości, branża transportowa, paliwowa, energetyczna, bankowa i ubezpieczeniowa, motoryzacyjna jak również administracja państwowa. Jest specjalistą w zakresie ustalania strategii podatkowej oraz zarządzania ryzykiem związanym w szczególności z podatkiem od towarów i usług. Swoją wiedzę wykorzystuje wspierając podatników w skomplikowanych w procesach restrukturyzacyjnych. Podczas wieloletniej praktyki przeprowadziła wiele przeglądów podatkowych oraz audytów due diligence. Autorka licznych publikacji podatkowych z zakresu podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku akcyzowego, podatku od spadku i darowizn, postępowania podatkowego (publikacje m. in. na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Fiskusa. Autorka i współautorka publikacji książkowych (m.in. Leksykon VAT. Praktyka. Teoria. Orzecznictwo, wydawnictwo Beck; Transakcje wewnątrzwspólnotowe, wydawnictwo Beck). Wykładowca prawa podatkowego.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. Z o.o.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry finansowo-księgowej do prawidłowego rozpoznawania praktycznych problemów wiążących się z mechanizmem podzielonej płatności oraz ograniczeniem prawa do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów wydatków uregulowanych na niezgłoszone do wykazu MF rachunki bankowe. Podczas zajęć omówione zostaną prawidłowe rozwiązania konsekwencji wprowadzanych zmian, zidentyfikowane ryzyka oraz mechanizmy konstrukcji umownych celem zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami braku zachowania swoistej należytej staranności. Szkolenie będzie uwzględniało również charakter specyfiki poszczególnych branż, dzięki czemu uczestnicy skorzystają z wiedzy doświadczonych prowadzących oraz spotkają przedstawicieli innych firm.

Program

I. Mechanizmu podzielonej płatności w świetle projektu nowelizacyjnego z dnia 16 maja 2019 r.

1. System split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji.

2. Lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment.

3. Wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment.

4. Sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności.

5. Wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu.

6. Podstawowy skutek nowelizacji – likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.

7. Nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – zmiany zasad fakturowania, nowa treść na fakturze VAT.

8. Nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności – jak ograniczyć lub uniknąć ryzyka kary?

9. Kara za nieprawidłowe wystawienia faktury VAT dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment.

10. Obowiązkowy mechanizm split payment a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

11. Przelewy zbiorcze – prowadzenie możliwości opłacania jednym komunikatem przelewu w systemie split payment więcej niż jednej faktury VAT.

12. Split payment a transakcje w walucie obcej – sposób na obejście split payment?

13. Split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami – czy i jak stosować mechanizm podzielonej płatności?

14. Wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków/obciążeń niż VAT – jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa?

15. Split payment a transakcje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

16. Uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT – praktyka fiskusa w zakresie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT.

17. KKS – 720 stawek dziennych grzywny za naruszenie regulacji split payment!

18. Co z transakcjami z mikro przedsiębiorcami wykorzystującymi rachunki prywatne na cele prowadzonej działalności gospodarczej?

19. Pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie gospodarczym.

II. Płatność na rachunek niezgłoszony a ograniczenie kosztów uzyskania przychodów świetle nowelizacji z dnia 12 kwietnia 2019 r.

1. STIR – System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej jako przyczyna zmian w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2. Elektroniczny wykaz podmiotów:
a) odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
b) zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona;
– dostęp do wykazu, aktualizacja, bezpieczeństwo systemu.

3. Zapłata przelewem na rachunek na rachunek inny niż znajdujący się w wykazie Szefa KAS.

4. Negatywne konsekwencje wynikające z pominięcia mechanizmu płatności na rachunek niezgłoszony do wykazu Szefa KAS.

5. Zawiadomienie o zapłacie na rachunek niezgłoszony do wykazu sposobem na uniknięcie sankcji.

6. Ograniczenie kosztów z uwagi na płatność na rachunek niezgłoszony a transakcje z zagranicznymi kontrahentami – czy i jak stosować mechanizm?

7. Ograniczenie kosztów z uwagi na płatność na rachunek niezgłoszony a transakcje w walucie obcej – sposób na obejście split payment?

8. Co z transakcjami z mikro przedsiębiorcami wykorzystującymi rachunki prywatne na cele prowadzonej działalności gospodarczej?

9. Ograniczenie kosztów z uwagi na płatność na rachunek niezgłoszony a transakcje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

10. Pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania ograniczenia dla rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów w obrocie gospodarczym.

III. Analiza konsekwencji, weryfikacja zagrożeń i identyfikacja rozwiązań o charakterze zabezpieczającym – dyskusja.

Informacje organizacyjne

PROMOCJA NA SZKOLENIE W TERMINIE CZERWCOWYM!
Koszt uczestnictwa: 490 zł + 23% VAT 392 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → wykład cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → wykład cz.III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

19 06 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję