Szkolenie online Podatek akcyzowy od podstaw dla podmiotów z branży chemicznej, produkcyjnej i motoryzacyjnej

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 550 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Na skutek wprowadzanych w 2021 r. zmian w przepisach akcyzowych doszło do kolejnego rozszerzenia listy przedsiębiorstw będących podatnikami akcyzy. Tym samym wiele osób musi zapoznać się z akcyzą i rozpocząć swoją przygodę z tym podatkiem. Szczególnie mocno nowe regulacje dotknęły firm chemicznych, produkcyjnych i motoryzacyjnych. Podczas zajęć w sposób możliwe przejrzysty omówione zostaną najważniejsze zagadnienia akcyzowe. Przedstawione zostaną ostatnie nowelizacje ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy podmiotów nabywających wyroby akcyzowe na własne potrzeby.

Program

1. Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:
a) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
b) w jakich przypadkach możemy stać się podatnikiem akcyzy?
c) sposoby ustalania, czy dany towar jest wyrobem akcyzowym,
d) przykłady towarów podlegających akcyzie.

2. Zmiany w akcyzie wprowadzone i wchodzące w życie w najbliższym czasie w tym m.in.:
a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych z uwzględnieniem najnowszych przepisów,
b) poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
c) kolejne przedłużenie możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy.

3. Skutki utworzenia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych:
a) termin wejścia w życie nowych regulacji,
b) rozszerzony zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
c) wydłużony termin na dokonanie rejestracji uzupełniającej dla dotychczasowych podatników akcyzy,
d) wydłużony termin na dokonanie rejestracji przez pośredniczące podmioty gazowe i pośredniczące podmioty węglowe.

4. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzane w 2021 i w 2022 r.:
a) ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
b) wprowadzenie konieczności składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
c) nałożenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej.

5. Sposób bezpiecznego zakupu wyrobów akcyzowych na terytorium kraju:
a) kiedy pytać sprzedawcę o kod CN i status wyrobów?
b) wykazywanie kwoty akcyzy w fakturze – prawa kupującego i obowiązki sprzedawcy,
c) rozróżnienie wyrobów z akcyzą zapłaconą, wyrobów objętych zerową stawką akcyzy lub zwolnieniem.

6. Formalności przy nabyciu wyrobów akcyzowych z innych państwa UE:
a) wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy a wyroby akcyzowe wymienione tylko w załączniku nr 1 do ustawy – podobieństwa i różnice,
b) rejestracja jako podatnik akcyzy – kiedy jest wymagana?
c) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym i zabezpieczenie akcyzowe,
d) wymogi ewidencyjne,
e) deklaracja podatkowa i zapłata akcyzy,
f) nowa deklaracja dla wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy objętych zerową stawką akcyzy.

7. Energia odnawialna a podatek akcyzowy:
a) czy producenci energii odnawialnej podlegają akcyzie?
b) energia odnawialna a rejestracja jako podatnik akcyzy,
c) sposób prowadzenia ewidencji dla odnawialnej energii elektrycznej,
d) deklaracje podatkowe dla odnawialnych źródeł energii – kwartalne czy miesięczne?
e) zakres zwolnienia od akcyzy dla energii odnawialnej.

8. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
a) paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
b) stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
c) stawki akcyzy dla biopaliw,
d) stawki akcyzy na gaz ziemny,
e) stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

9. Skutku objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403 od 1 listopada 2019 r.:
a) stawka akcyzy dla preparatów o kodzie CN 3403,
b) zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403 obowiązującego od 1.11.2019 r.

10. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
a) zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
b) obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
c) rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
d) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
e) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) – czy w 2021 r. można nadal wykorzystywać papierowy dokument dostawy?

11. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów akcyzowych:
a) zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania,
b) sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
c) formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy, czy e-DD?

12. Regulacje dotyczące zakupu i sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy:
a) kto powinien posiadać status zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego,
b) wymogi nakładane na podmioty zajmujące się zużyciem paliw opałowych (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, elektroniczny model składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).

13. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Informacje organizacyjne

Cena: 550 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

24-11-2021Online

Zaufali nam: