Szkolenie online Pojęcie dystrybucji ubezpieczeń, dystrybutor ubezpieczeń i pośrednik ubezpieczeniowy

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą uregulowań prawnych dotyczących sektora ubezpieczeń. Szkolenie uwzględnia holistyczne podejście do problemów biznesowych, obejmujące całokształt regulacji prawnych, przedstawiając najlepsze rynkowe podejście do prezentowanych zagadnień. Wykładowcy każdorazowo skupiają się na praktycznych rozwiązaniach i prezentują zagadnienia prawne przystępnym językiem, opatrując je szeregiem przykładów.

Program

1. Podstawowe przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń.
2. Czym jest umowa ubezpieczenia?
3. Strony umowy ubezpieczenia i rola dystrybutora.
4. Rodzaje dystrybutorów ubezpieczeń.
5. Przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń wyłączeni spod regulacji ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
6. Co jest dystrybucją ubezpieczeń a co nią nie jest?
7. Rola OFWCA.
8. Umowa agencyjna / umowa kurtażu – najczęstsze błędy i niedopatrzenia.
9. Case study.
10. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Informacje organizacyjne

Cena: 490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

16-12-2021Online

Zaufali nam: