Szkolenie online Polityka rachunkowości 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Polityka rachunkowości 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych

27 07 2021 - Online
30 08 2021 - Online

Kategoria:
Adresaci szkolenia

Główni księgowi i pracownicy działów (wydziałów/referatów) finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu opracowania oraz uwzględniania zasad tworzenia polityki rachunkowości dla jednostek budżetowych po zmianach prawnych. Uczestnicy nabędą również wiedzę nt. uwzględniania zasad wynikających z KSR 7, w tym w zakresie aktualizowania i wprowadzania zmian w polityce rachunkowości.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

Program szkolenia

1. Podstawy prawne sporządzania Polityki Rachunkowości:
a) obowiązek ustawowe,
b) odpowiedzialność prawna,
c) zakres polityki rachunkowości.

2. Zasady tworzenia Polityki rachunkowości oraz wpływ przyjętych rozwiązań na rachunkowość i wynik finansowy jednostki.

3. Szczególne zasady rachunkowości.

4. Praktyczne przygotowanie polityki rachunkowości:
a) rok sprawozdawczy i okres sprawozdawczy,
b) nadrzędne zasady rachunkowości,
c) metody wyceny aktywów i pasywów,
d) ustalanie wyniku finansowego (wyniku netto i podstawy opodatkowania),
e) plan kont,
f) księga główna a księgi pomocnicze,
g) elementy ksiąg rachunkowych i ich zgodność z ustawą o rachunkowości,
h) zasady identyfikowania, klasyfikacji i ewidencji zdarzeń gospodarczych.

5. Sprawozdanie finansowe w polityce rachunkowości.

6. Aktualizacja i zmiana polityki rachunkowości – KSR 7.

7. Błędy w polityce rachunkowości.

8. Na co szczególnie zwrócić uwagę po zmianach prawnych.

9. Podsumowanie szkolenia.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 350 zł/osoba

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w kursie.

Zajęcia odbywają się:

→ w godzinach: 10.00 – 15.00

→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej w Warszawie »

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

27 07 2021 - Online
30 08 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję