REWOLUCYJNE ZMIANY

Szkolenie online „Polski Ład” – rewolucyjne zmiany w podatkach

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Aneta Drosik – radca prawny, lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie obszernego projektu nowelizacji przepisów, nazwanego „Polskim Ładem”, wywołującego skutki w obszarze prawa podatkowego. Rządowy program pod nazwą „Polski Ład” obejmuje szereg obszarów społecznych i prawnych, natomiast celem tego szkolenia jest omówienie projektu oznaczonego drukiem sejmowym 1532, który dotyka sfery podatkowej. Omawiany projekt zmienia szereg przepisów różnych ustaw, w tym: ustaw o podatkach dochodowych (CIT, PIT), ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o KAS i ustawy Ordynacja podatkowa oraz szeregu innych. Istotą szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z ramowym charakterem zmian, które w niektórych przypadkach są rewolucyjne i wprowadzają rozwiązania nieznane dotąd polskiemu prawu podatkowemu lub też przewidują zmianę ugruntowanych rozliczeń podatkowych.

Program

CZĘŚĆ PIERWSZA

„Polski Ład” – zmiany w CIT i PIT od 2022 r.

1. Zmiany dla pracowników oraz skutki dla płatników:
a) podwyższenie kwoty wolnej od podatku,
b) podwyższenie drugiego progu podatkowego,
c) składka zdrowotna (zasady ustalania składki zdrowotnej i uniezależnienie od rozliczeń podatkowych) – brak odliczenia od podatku,
d) ulga dla pracowników oraz przedsiębiorców (tzw. ulga dla „klasy średniej”),
e) nowe obowiązki dla płatników,
f) uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników – zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia,
g) zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych.

2. Zmiany dla przedsiębiorców – składka zdrowotna:
a) podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wykazujących dochód (np. PIT-36L, PIT-36),
b) podstawa składki zdrowotnej dla szczególnych kategorii przedsiębiorców (np. wspólnicy spółek),
c) podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających ryczałt,
d) minimalna podstawa składki zdrowotnej.

3. Zmiany dla przedsiębiorców – różne rozwiązania:
a) wprowadzeniu preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
b) zmiany w uldze B+R (wprowadzenie ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty: w związku z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów),
c) wprowadzenie narzędzia podatkowego wsparcia przedsiębiorców w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, w tym na rynki zagraniczne,
d) wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
e) wprowadzenie w ustawie PIT ulgi z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków,
f) jednoczesne korzystanie z ulgi IP-BOX i B+R,
g) zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.),
h) wprowadzenie reżimu holdingowego,
i) zmiany w zwolnieniach w SSE i PSI,
j) modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła,
k) ulga na robotyzację,
l) zmiany w rozliczaniu CIT estońskiego,
m) ulgi przy wprowadzaniu obrotu bezgotówkowego,
n) zmiany przy wykupie samochodów z leasingu (wykup „prywatny” i firmowy),
o) zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach),
p) zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (nowe stawki, likwidacja karty podatkowej, itp.),
q) „JPK” w podatku CIT i PIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji,
r) zmiany dla podatników zakładających firmy za granicą,
s) zmiany w przepisach o finansowaniu dłużnym (limit 3 mln zł),
t) wprowadzenie koncepcji przerzucania dochodów,
u) ulga konsolidacyjna,
v) wprowadzenie regulacji zapobiegających wypłacie „sztucznej dywidendy”,
w) zmiany w przepisach dotyczących reorganizacji podmiotów,
x) zmiany odnośnie składników majątku otrzymanych ze spółek osobowych,
y) zbycie udziałów spółki powstałej z przekształcenia spółki osobowej,
z) minimalny CIT.

4. Zmiany w rozliczeniach prywatnych – PIT:
a) zmiany w rozliczeniach z małżonkiem,
b) zmiany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
c) zmiany w rozliczaniu ulgi mieszkaniowej,
d) zmiany w uldze rehabilitacyjnej,
e) ulga na powrót do Polski,
f) ryczałt od przychodów osób zagranicznych zmieniających rezydencję,
g) łagodne potraktowanie podatników ujawniających dochody nieopodatkowane,
h) zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego,
i) zmiany w uldze na dzieci.

CZĘŚĆ DRUGA

„Polski Ład” – zmiany w ryczałcie od 2022 r.

1. Zmiany stawek dla niektórych podatników.
2. Zmiany w definicji wolnych zawodów.
3. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania najmu prywatnego (konieczność opodatkowania ryczałtem, zakazy amortyzacyjne, wpływ na dotychczasowe rozliczenia, itp.).
4. Likwidacja karty podatkowej i ochrona praw nabytych.
5. Pozostałe zmiany.

CZĘŚĆ TRZECIA

„Polski Ład” – zmiany w VAT od 2022 r.

1. Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika:
a) zasady opodatkowania wewnątrz grupy,
b) stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych,
c) mechanizm podzielonej płatności w GV,
d) dokumentacja w GV,
e) rejestracja GV i przesłanki do założenia GV,
f) zwroty VAT,
g) odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy,
h) rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.
2. Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych.
3. Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.
4. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa.
5. Zmiany w kodach CN.
6. Zmiany w deklaracjach kwartalnych.

CZĘŚĆ CZWARTA

„Polski Ład” – zmiany w Ordynacji podatkowej i ustawie o KAS od 2022 r.

1. Porozumienia inwestycyjne – nowe narzędzie:
a) interpretacje podatkowe w sytuacji porozumień inwestycyjnych,
b) WIS a porozumienia inwestycyjne,
c) istota porozumień inwestycyjnych,
d) umowa z inwestorem,
e) gwarancje podatkowe dla inwestorów,
f) pojęcie inwestycji,
g) opłaty za porozumienie.
2. Zmiany w terminach przedawnień w przypadku CIT estońskiego.
3. Zmiany w informacjach podatkowych.
4. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących obejścia prawa podatkowego.
5. Zmiany w zakresie uprawnień KAS dotyczących tzw. „znikającego podatnika”.
6. Nabycie sprawdzające – nowe rozwiązanie kontrolne:
a) sposób postępowania przy czynnościach kontrolnych,
b) dokumentowanie i środki zaskarżenia,
c) prawa i obowiązki podatnika.

CZĘŚĆ PIĄTA

„Polski Ład” – zmiany różne

1. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym:
a) kary dotyczące informacji o cenach transferowych,
b) kary dotyczące różnych oświadczeń,
c) zmiany w zakresie czynnego żalu,
d) pozostałe zmiany,
2. Zmiany w ustawie o PCC – relacja PCC do VAT.
3. Zmiany w przepisach o egzekucji administracyjnej:
a) zmiany w procedurze zajmowania ruchomości,
b) nowe rozwiązanie – tymczasowe zajęcie ruchomości.
4. Zmiany w prawie przedsiębiorców – obniżenie limitu transakcji gotówkowych i wpływ na podatki dochodowe i VAT.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

28-10-2021Online
25-11-2021Online
01-12-2021Online
22-12-2021Online

Zaufali nam: